04.09.23 DI Byggeri Nyheder

Ny aftale om pension til lærlinge og elever

Folketinget har nu besluttet, at der kan ydes refusion for udgiften til lærlinge-/elevpension med virkning fra den 1. januar 2023. På den baggrund har DI og 3F, Byggegruppen aftalt, at lærlinge og elever har ret til fuld pension fra den 1. januar 2023.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2020 blev det aftalt, at der afregnes pension til elever og lærlinge mellem 18 og 20 år. Dog med reducerede satser. Samtidig blev det aftalt, at lærlingene og eleverne skulle have fuld pension, hvis Folketinget besluttede at give refusion for pensionen via AUB-ordningen.

Formålet med parternes aftale var at sikre, at lærlinge og elever bliver omfattet af den almindelige pensionsordning på et tidligere tidspunkt, og dermed sikres bedre vilkår ved pensionering. Samtidig var det en forudsætning, at Folketinget gav adgang til refusion for arbejdsgivers pensionsbidrag til lærlingen/eleven under skoleophold.

Den lovgivning er nu på plads, og derfor har DI og 3F, Byggegruppen udmøntet den aftale, der blev indgået i 2020.

Aftalen er gældende for lærlinge omfattet af Bygge- og Anlægsoverenskomsten, Bygningsoverenskomsten, Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten, Gulvoverenskomsten og Industrioverenskomsten.

Ordningen træder i kraft fra 1. januar 2023, da Folketinget har valgt at give refusionen tilbagevirkende kraft. Der skal derfor efterbetales af pension, så lærlinge og elever fra den 1. januar får indbetalt samme pensionsprocent som lærlinge over 20 år og øvrige medarbejdere på overenskomsterne.

Der skal kun ske efterbetaling af arbejdsgiverbidraget

DI og 3F, Byggegruppen har aftalt, at PensionDanmark beregner differencen i arbejdsgiverbidraget mellem de hidtidige indbetalinger for:

  • den 1. januar 2023 - 31. maj 2023, hvilket er 8 pct.
  • Den 1. juni - 30. september 2023, hvilket er 10 pct.

Differencen vil blive periodiseret pr. lærling i den opgørelse, som virksomhederne modtager fra PensionDanmark. PensionDanmark gør opmærksom på, at opgørelsen udarbejdes på baggrund af virksomhedernes indberetninger. PensionDanmark fratrækker udgiften til lærlingeforsikring tegnet i PensionDanmark, inden beløbet opgøres. Virksomhederne skal efter de nye regler være opmærksom på, at der ikke skal betales lærlingeforsikring til elever der får 12 pct. i pension.

Værdien af efterreguleringen skal indbetales senest den 10. december 2023 som et særskilt beløb sammen med det ordinære pensionsbidrag.

Alternativ

Som alternativ har den enkelte arbejdsgiver mulighed for at indbetale dét af PensionDanmark opgjorte beløb, som også tager hensyn til modregning af forsikringsudgiften. Dette beløb skal indbetales til den særlige lønopsparing. Virksomheder, der ønsker at gøre brug af denne alternative ordning skal meddele dette til deres lærlinge. Det øremærket beløb til pension skal senest ultimo 2023 være indbetalt til PensionDanmark.

Arbejdsgivere skal være opmærksom på, at hvis den alternative metode benyttes, så mistes muligheden for at opnå AUB-refusion. Når arbejdsgivere overvejer hvilken metode, de ønsker at benytte, skal de huske, at der kun kan søges AUB-refusion for skoleperioder.

Læs mere om pension og forsikring til lærlinge og elever her

Relateret indhold