Miljøsektionen i DI Byggeri på studietur.

28.09.23 DI Byggeri Nyheder

Miljøsektionen på jagt efter ny viden

Miljøsektionen arbejder for at øge bæredygtighed og genanvendelsen i byggebranchen og industrien og i sidste uge var sektionens medlemmer på studietur til Holland og Belgien for at finde inspiration til, hvordan vi i Danmark kan gøre det bedre.

Miljøsektionen var i midt september med sine medlemmer på studietur til Holland og Belgien. Her blev der besøgt en række virksomheder, som arbejder med bæredygtighed og genanvendelse i byggebranchen.

Man besøgte bl.a. virksomheden Theo Pouw i Utrecht i Holland. Her blev det forklaret, hvordan rensningen af jord foregår, og hvordan brugen af genanvendte råstoffer er langt mere udbredt. Hertil blev der også sat fokus på, hvordan at man med økonomiske incitamenter kan øge genanvendelsen i nyt byggeri.

Ved virksomheden Biostoom i Beringen, i Belgien, oplevede sektionen, hvordan man håndterer husstandsindsamling af affald i et næsten fuldautomatisk optisk anlæg. Det nye sorteringsanlæg er kun blevet til grundet regionens risikovillighed til at lave en lang aftale for indsamlingen. Det var derfor en spændende indsigt i.

På Dansk Industris kontor i Bruxelles blev vi klogere på den nye revision af Affaldstransportfordringen og den kommende revision af EU's jorddirektiv. I denne debat vil Miljøsektionen i fællesskab med DI sørge for, at få sin stemme hørt.

Miljøsektionen takker alle, både medlemmer og virksomheder, for en god, spændende og ikke mindst lærerig studietur. Vi håber på, at kunne sprede de gode budskaber om grøn omstilling og genanvendelse i fremtiden.

Relateret indhold