Grafik: Colourbox

13.05.24 DI Byggeri Nyheder

Mindre bøvl og byrder i byggeriet

Danske bygge- og anlægsvirksomheder bruger hvert år mange ressourcer på at efterleve regler fra offentlige myndigheder. DI Byggeri har derfor udgivet et regelforenklingskatalog, der kommer med fem konkrete bud på, hvordan mængden af byrder i byggeriet kan reduceres.

Danske virksomheder bruger hvert år mange ressourcer på at efterleve regler fra offentlige myndigheder. Dette gælder ikke mindst i byggeriet, hvor bl.a. klimakrav bygningsreglementet, certificeringsordninger og EU-krav om bæredygtighedsrapportering giver anledning til flere krav og mere dokumentation.

For mange virksomheder – særligt de små og mellemstore – opleves summen af regler som en stor og voksende byrde, der tager fokus fra kerneforretningen.

  - Der er i den grad behov for, at vi sætter gang i en effektviseringsøvelse for byggeriet – for der er helt sikkert meget, der kan gøres smartere. Der bliver bygget på med nye regler og dokumentationskrav både danske og fra EU, og det kan være vanskeligt at følge med, siger Anders Stouge, direktør i DI Byggeri.

Fem forslag til regelforenkling i byggeriet

DI Byggeri har derfor udgivet et regelforenklingskatalog, der kommer med fem konkrete bud på, hvordan mængden af byrder i byggeriet kan reduceres. Forslagene er identificeret på baggrund af dialog med DI Byggeris medlemmer.

  - Vi præsenterer fem forslag til forenklinger, som vi håber, at boligministeren vil tage til sig og forhåbentligt få gennemført. Der er dog behov for, at vi vedvarende forholder os til nødvendigheden af nye krav i byggeriet. At der er et stort behov for regelforenkling vidner jo om, at der er behov for mere omtanke inden indførelse af nye regler.

DI Byggeri arbejder løbende på at reducere bøvl og byrder i byggeriet, og hører derfor gerne fra dig, hvis du har andre forslag til konkrete regler, der burde afskaffes eller optimeres.

Se DI Byggeris fem forslag til regelforenkling her.

Relateret indhold