20.06.24 DI Byggeri Nyheder

Har I husket byggeskadeforsikringen?

Med en byggeskadeforsikring er virksomheden sikret mod udgifter til byggeskader i 10 år efter overdragelsen - og den er selvfølgelig på hylderne hos DI Byggeris mangeårige forsik-ringspartner Gjensidige.

Når aftalen om entreprise er i hus, er der nok at holde styr på. Men er der nogen, som har husket den lovpligtige byggeskadeforsikring? Den skal nemlig være på plads inden byggeriet begynder, så huset senere kan få den nødvendige ibrugtagningstilladelse fra kommunen. Og som bygherre er det jer, der har ansvaret for at skaffe et tilbud.

Heldigvis kan I hurtigt og enkelt få byggeskadeforsikringen på plads hos Gjensidige.

Forsikringen dækker udgifter til juridisk og teknisk bistand, når en skade skal konstateres, og når der skal rettes op på skaden. Og det er uanset om skaden er et resultat af projekteringen eller selve udførelsen af bygningen. 

Med en byggeskadeforsikring sikrer I virksomheden mod økonomiske erstatninger i op til 10 år efter bygningen er overdraget eller den første beboer er flyttet ind.

Forsikringen dækker udgifter til at

  • konstatere skaden
  • udbedre skaden
  • genhuse beboerne
  • opbevare beboernes indbo i et helt år.

Forsikringen dækker ikke

  • skader der skyldes manglende vedligeholdelse
  • skader som boligejeren selv er skyld i

Vil I høre mere om byggeskadeforsikringen eller have et uforpligtende tilbud, kan I kontakte Gjensidiges dedikerede team for medlemmer af DI Byggeri på telefon 70 26 16 60.

Læs mere om de særlige forsikringer til medlemmerne af DI Byggeri her. 

DI Byggeri & Gjensidige

I 35 år har DI Byggeri samarbejdet med Gjensidige om at sikre de bedste forsikringsløsninger til medlemmerne. Et dedikeret team af medarbejdere i Gjensidige tager hånd om medlemmernes forsikringer og arbejder hver dag på at sikre, at medlemmerne har adgang til de bedste og mest skræddersyede løsninger for byggebranchen.

Dedikerede medarbejdere  - faglighed (Kender forsikring og kender byggebranchen).

Relateret indhold