Foto: Colourbox

04.06.24 DI Byggeri Nyheder

Ny lovgivning kræver autorisation ved nedrivning af asbest

Folketinget har vedtaget lov om, at nedrivning af asbestholdige materialer fra 1. januar 2025 kræver en særlig autorisation.

Folketinget har vedtaget lovforslaget om en autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale. Det betyder at nedrivning af asbestholdigt materiale (også udendørs) fra den 1. januar 2025 kun må udføres af virksomheder, der har en autorisation.

Der indføres samtidig en bagatelgrænse, der indebærer nedrivning af få og enkelte plader ikke kræver autorisation. Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet, vil sammen have ansvaret for etableringen af autorisationsordningen.

De vil fra den 1. januar 2025 føre tilsyn med nedrivning af asbestholdigt materiale, og hvis en virksomhed nedriver asbestholdige materialer uden en gyldig autorisation efter den 1. januar 2025, kan virksomheden blive straffet med bøder, der starter på kr. 30.000,-. 

For at blive autoriseret kræver det, at virksomheden har: 

  1. et kvalitetsledelsessystem, som er godkendt af en kontrolinstans
  2. en uddannet fagligt ansvarlig. Den fagligt ansvarlige skal bl.a. sikre bemanding, instruktion og tilsyn med virksomhedens autorisationskrævende opgaver 
  3. tilsikret at alle, der arbejder med opgaver, der er autorisationspåkrævet har gennemført arbejdsmarkedsuddannelsen ”Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer”.

DI vil løbende informere om de kommende bekendtgørelser i takt med de bliver offentliggjort, samt opdatere www.asbest-huset.dk fra BFA Bygge og Anlæg.

Vi arbejder aktivt for en overgangsordning for ikrafttrædelse af reglerne, sådan at der ikke opstår flaskehalse i forhold til at kunne få nedrevet asbestholdige materialer i Danmark. 

Relateret indhold