Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

16.01.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

35.600 nye byggejob siden 2013

Ifølge Danmarks Statistik var der i 4. kvartal 2019 179.000 beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er en lille stigning på 900 beskæftigede i forhold til 3. kvartal og den højeste byggebeskæftigelse i mere end elleve år. Men Dansk Byggeri forventer opbremsning i 2020.

Siden bunden blev nået i 1. kvartal 2013, er der frem til 4. kvartal 2019 skabt 35.600 nye job i bygge- og anlægsbranchen.

- Den kvartalsvise byggebeskæftigelse - populært kaldet byggeriets ”kongetal” - befinder sig på det højeste niveau i elleve år. Det har været seks gode år for byggeriets virksomheder og medarbejdere. Men også for samfundet, der har fået løftet boligudbuddet og skabt nyttige infrastrukturinvesteringer. Opsvinget har i bygge- og anlægsbranchen samtidig givet fodfæste til sårbare grupper på arbejdsmarkedet, siger cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg.

Toppen er nået

Byggeriets opsving ser dog i denne omgang ud til at toppe netop i 2019.

- Både beskæftigelse og omsætning har trods alt udviklet sig lidt mere fladt i 2. halvår 2019 end i de foregående fem til seks år. Og 2020 byder ifølge Dansk Byggeris prognose på et udramatisk fald på ca. 1.000 personer i byggebeskæftigelsen. Dels har ejerlejlighedsmarkedet i byerne nået et mætningspunkt, og dels er der nu flere vej- og baneprojekter, der afsluttes end påbegyndes, siger cheføkonom Bo Sandberg.

Omvendt indebærer de negative renter, at der i 2019 blev konverteret lån for et rekordhøjt beløb.

- Det giver mere friværdi og kaster derfor også flere private renoveringsopgaver af sig. Dertil skal lægges en fortsat høj handelsaktivitet på boligmarkedet. Renoveringsmarkedet udgør en solid bund under byggeaktiviteten. Det er da også reparations- og vedligeholdelsesområdet, der beskæftiger flest i byggeriet, senest 63.100 i 4. kvartal 2019, siger Bo Sandberg.

2020 bliver et vigtigt år for byggeriet

Ifølge Dansk Byggeri bliver de politiske beslutninger i 2020 afgørende for den fremtidige beskæftigelse.

- Dels skal der med klimahandlingsplanerne gøres en ambitiøs indsats for at få sat gang i energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. Og dels venter anlægsbranchen med længsel på en afklaring af en langsigtet investeringsplan for infrastruktur - og forhåbentlig med bredt flertal bag. Begge dele vil have afgørende betydning for beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.

Kontakter

Cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19
Pressekonsulent i Dansk Byggeri Anette Sørensen, ans@danskbyggeri.dk, telefon 30 36 02 65

Relateret indhold