30.01.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

København har brug for flere små boliger nu

Er du på udkig efter en ledig lejlighed i København på mindre end 75 kvadratmeter, kan du komme til at lede længe. For mens Københavns Kommune i flere år har prioriteret at bygge store boliger i København, så er der stort set ikke kommet nye boliger til, der er mindre end 75 kvadratmeter. Dansk Byggeri efterlyser flere mindre boliger til Københavns mange enlige, studerende og pensionister.

Siden 2010 er der kommet cirka 24.000 flere boliger til i Københavns Kommune. Næsten to ud af tre af de nye boliger er på 100 kvadratmeter eller derover, mens mindre boliger på under 75 kvadratmeter kun udgør syv procent af stigningen. Det viser en analyse fra Dansk Byggeri, som bygger på tal fra Danmarks Statistik.

- Udviklingen skyldes blandt andet, at Københavns Kommune har haft et krav om, at en meget stor andel af lejlighederne i nyopførte ejendomme i gennemsnit skal være mindst 95 kvadratmeter store. Heldigvis er Københavns Kommune undervejs med at ændre det krav, så det fremover kun gælder for halvdelen af alle boliger. Ændringen vil gøre det nemmere at bygge flere små boliger. Det vil være til gavn for det stigende antal studerende og ældre i København, siger Jacob Hangaard, økonomisk konsulent i Dansk Byggeri.

Flere store end små boliger er ubeboede

Ser man på, hvilke lejligheder der står tomme, er det væsentlig flere store end små lejligheder. I Københavns Kommune har knap seks procent af de store boliger på 100 kvadratmeter eller derover ingen tilmeldte på adressen. Det er stort set det samme som i 2010. Samtidig står kun 3,6 procent af de mindre lejligheder på mellem 50 og 74 kvadratmeter tomme, et fald fra 4,8 procent i 2010.

- Tallene peger på, at der er en stigende efterspørgsel på mindre boliger, som ikke er svimlende dyre, siger Jacob Hangaard.

Han henviser til, at der kan være flere årsager til, at der i København er relativt mange store ubeboede boliger. Det kan eksempelvis være udenlandsk ejede boliger uden bopælspligt og selskabsejede projektlejligheder, der er købt eller opført med henblik på udlejning. Samtidig betyder det meget høje prisniveau på boliger i København kombineret med udsigten til nye ejendomsvurderinger og -skatter, at potentielle købere er mere afventende end tidligere.

- Udviklingen indikerer, at det ikke længere er blandt de store boliger, man finder det største mismatch mellem udbud og efterspørgsel i København. Men at det derimod er vigtigt, at der hurtigt bliver etableret flere små boliger, siger Jacob Hangaard.

Eksisterende boliger skal udnyttes optimalt

Københavns Borgerrepræsentation skal efter planen endeligt vedtage den nye kommuneplan torsdag den 30. januar. Kommuneplanen indeholder en samlet boligpolitik, som frem mod 2031 skal sikre, at der bliver bygget 60.000 nye boliger i kommunen. Og det er godt, at der er udsigt til flere nye boliger, mener Jacob Hangaard.

- Men det er vigtigt, at man kommer hurtigt i gang med byggeriet, for der er udsigt til, at Københavns befolkning vokser endnu hurtigere de kommende år, og allerede nu mangler der boliger. Derfor bør kommunen også være åben over for løsninger, der kan sikre, at de eksisterende boliger bliver udnyttet optimalt. F.eks. ved at udnytte tagetager til beboelse, bygge oven på eksisterende fuldmurede etageboliger og ved at gøre det mere fleksibelt at omdanne tomme erhvervslokaler til beboelse, siger økonomisk konsulent i Dansk Byggeri Jacob Hangaard.

Læs analysen her

 

Relateret indhold