15.01.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Udsigt til større håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget er sat en smule op fra årsskiftet. Det populære fradrag, som man kan få for energirenoveringer og serviceydelser i hjemmet, reguleres nu hvert år for at følge med prisudviklingen. I år kan man derfor få fradrag for energirenoveringer på op til 12.500 kr.

Foreløbig skal man dog ikke sætte næsen op efter en kæmpe ekstra check til energirenovering i år.

- Håndværkerfradraget hæves med 300 kr. fra 12.200 til 12.500 kr. pr. person pr. år. Det sikrer formentlig, at det ikke udhules af den generelle inflation i samfundet. Og vi er glade for, at der heldigvis nu er kommet politisk ro om det, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg. 

Efter at fradraget blev gjort permanent sidste år, er det omfattet af den årlige regulering af beløbsgrænser i personskatteloven. Og ordningens fradrag for serviceydelser som f.eks. rengøring i hjemmet hæves også fra 6.100 kr. pr. person pr. år til 6.200 kr. i år.

Skatteværdien af fradraget er uændret

- Håndværkerfradraget er et såkaldt ligningsmæssigt fradrag. Og som en del af skattereformen helt tilbage fra 2009, blev skatteværdien af den type fradrag gradvis sænket fra 33 procent i 2010 til 25,6 procent i 2019. Men nu er 2009-skattereformen endelig fuldt indfaset, så skatteværdien af bl.a. håndværkerfradraget ikke længere udhules år for år, men er uændret på 25,6 procent, forklarer cheføkonom Bo Sandberg.

Vigtigt redskab i klimaindsatsen

Efter at klimaloven blev vedtaget før jul, står vi her i foråret foran arbejdet med at sætte kød og blod på den aftalte 70 procent reduktion af drivhusgasser, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget. Her er energirenoveringer af bygninger og boliger ikke til at komme udenom.

- Det er oplagt, at håndværkerfradraget for renoveringer, der sparer på energien og gavner klimaet, er ét af flere politiske håndtag at skrue op for. Fradraget er populært i befolkningen og efterhånden kendt af de fleste. Derfor er håndværkerfradraget et væsentligt værktøj til at sikre, at den almindelige dansker spiller en aktiv rolle i den grønne omstilling, siger Bo Sandberg.

De senest tilgængelige tal fra Skatteministeriet viser, at 465.000 personer benyttede fradraget i 2018.

Brug for serviceeftersyn

Ifølge Dansk Byggeri er der i løbet af i år brug for et serviceeftersyn af håndværkerfradragets positivliste.

- Der vil formentlig være nogle af anbefalingerne fra regeringens klimapartnerskaber, der med fordel kan omfattes af fradraget. Samtidig trænger listen fra 2015 over de ydelser, man kan få fradrag for, til at blive ført up-to date. Ikke mindst for at tage hensyn til den teknologiske udvikling, der har fundet sted i den mellemliggende periode, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

 

Relateret indhold