10.02.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

30 år med op- og nedture

Leder af direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri. Bragt i Bygge- & Anlægsavisen den 10. februar 2020.

Bygge- & Anlægsavisen fejrer i år sit 30 års jubilæum som én af bygge- og anlægsbranchens centrale medier. Tre årtier med overophedning og finanskrise, og skiftende trends i arkitektur, materialer og politiske dagsordener har præget perioden. Og ser vi fremad, er det efter alt at dømme klimaet og den grønne omstilling, der kommer til at fylde mere og mere både i den politiske debat og i vores branche. Jeg er ikke i tvivl om, at bygge- og anlægsvirksomhederne kommer til at spille en endnu større rolle de kommende år.

Tilbage i 1990'erne var infrastrukturen i centrum. De store bro- og tunnelbyggerier fyldte meget, og vi skrev historie. Først med åbningen af jernbane- og vejforbindelsen over Storebælt i 1997 og -98 og igen to år senere, da Øresundsbroen blev indviet.

Det var en storhedstid for den danske anlægsbranche. Men det var også tiden, hvor der var gang i byfornyelsen med kommuner og stat som handlekraftige igangsættere. Et årti hvor produktivitet og effektivitet blev nye drivere for en aktiv erhvervspolitik.

Tilbagevendende oliekriser satte sig også spor. Danskerne var blevet mere energibevidste, og indførelsen af energikrav i bygningsreglementet satte sig tydelige aftryk i de nye enfamiliehuses energiforbrug. Op gennem 1990'erne fik stort set alle nybyggede boliger og bygninger energimærker i den bedste ende.

Efter murens fald og den tyske genforening i 1989 deltog mange danske byggevirksomheder i byggeeventyrerne i Tyskland, for de flestes vedkommende desværre uden økonomisk succes. Det blev derfor for mange en tilbagevenden til en dansk bygge- og anlægsbranche, der dengang var karakteriseret af at være et relativt beskyttet hjemmemarkedserhverv.

Det var den gang

Ser vi på bygge- og anlægsbranchen anno 2020 er meget forandret. Politikernes interesse for bygge- og anlægsbranchens effektivitet og produktivitet hænger ved, og digitaliseringen vinder mere og mere indpas. At udviklingen vil blive præget af ny teknologi og meget mere anvendelse af data, end vi er vant til, er der ingen tvivl om.

Konkurrencen er benhård. Ikke mindst fordi både private og offentlige bygherrer sigter mod at få nye udenlandske aktører ind på det danske marked, både når det gælder bygge- og anlægsaktiviteter. Man kan sige, at branchen er blevet åbnet for udenlandske aktører - på godt og ondt.

I modsætning til for 30 år siden er anlægsbranchen i dag presset af manglende politisk vilje til at beslutte langsigtede infrastrukturplaner. Det står i skærende kontrast til den måde, vores nabolande arbejder med infrastruktur. Her skaber rullende 10-års planer et helt anderledes marked, som giver nationale virksomheder mulighed for at opbygge kompetencer, der skaber afsæt for udenlandske aktiviteter.

Relateret indhold