28.02.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Fem år i træk med økonomisk vækst over to procent

Dansk økonomi kom ud af 2019 med et flot resultat. Væksten steg med 2,2 procent, viser nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik. Investeringerne og beskæftigelsen i byggeriet boomede. Men corona-virussen og de blødende aktiemarkeder trækker i modsat retning, alt tyder på et lavere tempo i år.

De skrantende aktiemarkeder og spredningen af corona-virussen til det meste af verden sætter sit spor på aktiviteten i verdensøkonomien, og det smitter af herhjemme.

- Tempoet i økonomien er på vej ned, og både faldet i aktiekurserne og de forholdsregler, der træffes mod spredning af corona-virus, vil lægge en yderligere dæmper på økonomien. Men der er endnu nogle måneders inkubationstid, før man kan aflæse det i nøgletallene, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Et økonomisk stærkt 2019

Imens er der dog ifølge Dansk Byggeri grund til at glæde sig over et bomstærkt 2019. Også i byggeriet.

- Det økonomiske opsving flyver på flere motorer: Privatforbrug, eksport og investeringer, herunder ikke mindst bygge- og boliginvesteringer. Boliginvesteringerne voksede sidste år med otte procent fra et i forvejen højt udgangspunkt, og det medvirkede til den højeste beskæftigelse i byggeriet i 12 år, siger Bo Sandberg.

Med en økonomisk vækst på 2,2 procent sidste år har Danmark haft fem år i træk med over to procents årlig vækst.

- Det er ret godt gået for den danske økonomi, når vi er omgivet af nabolande, der er præget af lavvækst, især Tyskland og Sverige, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Relateret indhold