15.03.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Dansk Byggeri hilser trepartsaftale velkommen

Trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter er en god og tiltrængt hjælp til de danske virksomheder. Lønkompensation er nødvendig for både virksomheder og lønmodtagere, mener Dansk Byggeri.

- Vi er lige nu i en alvorlig situation, hvor usikkerheden for både arbejdsgivere og lønmodtagere er meget stor. Derfor er det nødvendigt at tage helt ekstraordinære midler i brug for at undgå panik. Dansk Byggeri er både glad og tilfreds med trepartsaftalen, der betyder, at virksomhederne kan få en delvis lønkompensation i en tre måneders periode i stedet for at være tvunget til at afskedige medarbejdere, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri betegner trepartsaftalen som et drastisk og et potentielt meget dyrt skridt for staten, og dermed for os alle sammen.

- Men det vil blive endnu dyrere, hvis samfundsøkonomien bliver tvunget i knæ på grund af den store usikkerhed og manglende efterspørgsel, siger Lars Storr-Hansen.

Behov for yderligere branchespecifikke tiltag i den kommende tid

Dansk Byggeri roser regeringen for at følge situationen på arbejdsmarkedet nøje. De hjælpepakker, der er vedtaget senest med aftalen mellem arbejdsmarkedets parter, bør suppleres med flere.

- For Dansk Byggeris medlemsvirksomheder er det vigtigt, at de offentlige bygherrer sørger for, at byggeledelsens tilsyn fortsætter, så man i alle de tilfælde, hvor det er muligt, kan forhindre, at bygge- og anlægsopgaverne bliver stoppet i utide på grund af manglende tilsyn. Det er væsentligt for, at vi ikke kommer til at se store bølger af hjemsendelser i bygge- og anlægsbranchen, siger Dansk Byggeris adm. direktør.

Dansk Byggeri frygter også, at entreprenører og håndværksmestre risikerer at komme i klemme, hvis de ikke kan få byggerier eller anlæg færdige til tiden på grund af coronavirussen.

- Da der er tale om en helt ekstraordinær situation, vil jeg opfordre parterne i bygge- og anlægsbranchen til at finde ordentlige og mindelige løsninger, så entreprenører og håndværksmestre undgår unødige sanktioner i de tilfælde, hvor byggerier eller anlægsprojekter bliver forsinkede, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

Husk de små virksomheder

De helt små enkeltmandsvirksomheder uden ansatte risikerer også at komme i klemme, hvis de mister ordrer og arbejde på grund af coronavirussen.

- Enkeltmandsvirksomheder er endnu ikke er omfattet af de hjælpepakker, der er vedtaget. Derfor er vi er meget tilfredse med, at statsminister Mette Frederiksen stillede i udsigt, at man senere vil se på de særlige problemer, helt små virksomheder har, siger Lars Storr-Hansen.

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, lsh@danskbyggeri.dk, telefon 41 19 33 04

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Relateret indhold