24.03.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Det rådgivende byggepanel skal holde byggeriet i gang under coronakrisen

Danmarks Almene Boliger (BL) har sammen med Dansk Byggeri, BAT Kartellet, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Dansk Erhverv, Bygherreforeningen og Landsbyggefonden oprettet Det Rådgivende Byggepanel for almene boligorganisationer.

Hvert år renoverer og vedligeholder de almene boligorganisationer for mere end 14 mia.kr., og det er vigtigt, at dette arbejde i videst muligt omfang holdes i gang. For at holde hånden under den danske beskæftigelse og virksomhederne i denne svære situation. Og for at sikre at vedligehold og renoveringer gennemføres rettidigt til prisen af hensyn til beboerne.

Med Det Rådgivende Byggepanel er samlet den stærkest mulige kombination af organisationer omkring byggeriet, som vil bistå bygherrer, virksomheder og medarbejdere med hurtig rådgivning for at sikre den bedst mulige byggeproces.

På BL Danmarks Almene Boligers hjemmeside er oprettet en hotline, som boligorganisationer og andre kan henvende sig til, hvorefter organisationerne bag Det Rådgivende Byggepanel vil træde til med anbefalinger.

Boligminister Kaare Dybvad Bek siger:

- Det er vigtigt, at vi ser på, hvordan vi kan fastholde flest mulige aktiviteter i samfundet under coronakrisen – og det gælder naturligvis også i den almene boligsektor. Derfor hilser jeg det initiativ velkommen, som BL her har taget i samarbejde med en række helt centrale organisationer omkring byggeriet i Danmark.

- For regeringen er det vigtigt, at vi fastholder vedligeholdelse og renoveringer i den almene boligsektor. Derfor vil jeg som minister være åben over for at se på, om der i den nuværende situation skulle være behov for justere på nogle regler for at opretholde det videre arbejde.

I BL Danmarks Almene Boliger udtaler adm. direktør Bent Madsen

- Vi er utrolig glade for den store opbakning til Det Rådgivende Byggepanel, som vi har mødt hos vores kolleger i en række af de vigtigste organisationer inden for byggeriet. Sammen har vi kunnet etablere byggepanelet på rekordtid. Og der skal også lyde en stor tak til boligminister Kaare Dybvad Bek, der bakker initiativet op. Det har stor betydning for os.

Kontakt

Direktør Michael H Nielsen, Dansk Byggeri, mhn@danskbyggeri.dk, telefon 20 28 52 64

Relateret indhold