Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

26.03.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Stor tilfredshed i Dansk Byggeri med at anlægsloftet er fjernet i 2020

Det er både godt og tiltrængt, at regeringen, KL og Danske Regioner nu har aftalt at sætte det kommunale anlægsloft ud af kraft i resten af 2020, så kommunerne kan rykke blandt andet renoveringer af skoler, daginstitutioner og veje frem. Det mener Dansk Byggeri, som har kæmpet for en suspendering af anlægsloftet, siden coronakrisen ramte Danmark.

 - Kommunerne har tidligere oplyst, at de har projekter for 2,5 mia, kr. liggende, som kan gennemføres i år. Aftalen mellem regeringen, KL og Danske Regioner betyder, at de projekter nu kan sættes i gang. Det er en stor og kærkommen håndsrækning til bygge- og anlægsbranchen, som nu for alvor også er begyndt at mærke følgerne af coronapandemien, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

En ny prognose fra Dansk Byggeri viser, at virksomhederne allerede nu har måttet skille sig af med op mod 14.000 ansatte. Det svarer til knap otte procent af medarbejderne.

 

- Ifølge vores beregninger kan ophævelsen af det kommunale anlægsloft resten af året forhindre hjemsendelse af mellem 2.000 og 2.500 medarbejdere i bygge- og anlægsvirksomhederne. Det er meget positivt, og vi er glade for, at regeringen har lyttet til os. Virksomhederne oplever, at flere og flere både private og offentlige kunder annullerer planlagte opgaver, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

Hvis man skal forhindre, at endnu flere mister deres arbejde i bygge- og anlægsvirksomhederne er der dog brug for flere tiltag.

- Desværre ser vi ind i et meget stort fald i beskæftigelsen, også langt større end de 2.000-2.500 som kommunernes øgede aktiviteter kan redde. Derfor foreslår vi, at man samtidig hæver rammen for renoveringer i de mange almene boliger, der trænger. I øjeblikket er der alene her en kø af projekter for 18 mia. kr., så der er nok at tage af, siger Lars Storr-Hansen.

- Renoveringsprojekterne i de almene boliger belaster ikke statskassen og for hver en mia. kr., man bruger til renoveringer, bliver der skabt næsten 1.000 arbejdspladser. På den måde vil man kunne redde endnu flere arbejdspladser. Det er der brug for, siger Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen.

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, lsh@danskbyggeri.dk, telefon 41 19 33 04

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Relateret indhold