04.04.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

12 forslag som kan skabe over 20.000 arbejdspladser

Dansk Byggeri er klar med en plan, der vil kunne få store dele af bygge- og anlægsbranchen op i gear igen efter coronakrisen og skabe 20.700 arbejdspladser. De 12 forslag i investeringsplanen kan sættes i gang med det samme. Og de vil gavne klimaet, samtidig med at borgerne får bedre boliger, veje, institutioner og meget mere.

Dansk Byggeri er ikke i tvivl. Vejen tilbage til normale tilstande efter coronakrisen vil kræve stimulans af økonomien og en håndsrækning til de hårdt trængte virksomheder. Alene i bygge- og anlægsbranchen, som er en af de brancher, der har været i stand til at opretholde en del af aktiviteten og arbejdspladserne de seneste uger, venter Dansk Byggeri, at mindst 20.000 arbejdspladser vil gå tabt fra 1. til 2. kvartal på grund af coronapandemien.

- Hjælpepakker, trepartsaftaler og afskaffelse af det kommunale anlægsloft i år, er tiltag, der er med til at hjælpe bygge og anlæg igennem krisen. Men branchen er meget afhængig af konjunkturerne. Og hvis virksomhederne skal kunne genansætte de ledige medarbejdere, er det nødvendigt, at der bliver skruet op for både offentlige og private investeringer, siger Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen.  

Investeringsplanen indeholder derfor både forslag til, hvordan stat, regioner og kommuner kan sætte gang i energirenoveringer af de offentlige bygninger, og hvordan Folketinget bør tillade Landsbyggefonden at bruge flere penge på at renovere de almennyttige boliger.

- Men man bør også give de private boligejere og beboere flere incitamenter til at renovere mere. Mange private har aflyst deres håndværker under coronakrisen, derfor foreslår vi, at håndværkerfradraget bliver mere attraktivt, og at den helt utilstrækkelige pulje til boligejere, som skrotter deres gamle forurenende oliefyr, bliver forhøjet. Forslag der vil begrænse det sorte arbejde, gøre boligerne mere attraktive at bo i og gavne klimaet. Samtidig vil det give en hjælpende hånd til især de små og mellemstore håndværksvirksomheder, der har måttet sende mange medarbejdere hjem, siger Lars Storr-Hansen.

Mange anlægsopgaver at tage fat på

Mange kommunale veje og cykelstier er i dårlig stand, og kommunerne mangler opsamlingsbassiner til regnvand, dræn, diger, kystbeskyttelse og andet, der kan forebygge skader efter voldsomme regnskyl og storme.

- Det vil være oplagt at prioritere og fremskynde de mange projekter, der ligger og venter, og at sætte flere penge af til det. Kommunerne bør koordinere indsatsen, og finansieringen af projekterne bør gøres mere smidig, så kommunerne ikke nødvendigvis behøver at være med til at finansiere opgaverne, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen.

Dansk Byggeris udspil indeholder også en række forslag til, hvordan man ved at rykke en række planlagte lettelser af skatter og afgifter frem, kan afbøde effekterne af krisen for både borgere og især små og mellemstore virksomheder. Og hvordan en statslig kreditforsikring kan afværge en truende kreditklemme og derved hjælpe virksomhederne.

I alt vil Dansk Byggeris investeringsplan kunne skabe beskæftigelse til 13.700 fuldtidsbeskæftigede i bygge- og anlægsvirksomhederne og 7.000 inden for andre brancher som rådgivere, leverandører og transport. Hvis alle forslagene gennemføres, vil det koste stat, regioner og kommuner 18 mia. kroner.

12 forslag kan skabe over 20.000 arbejdspladser

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, lsh@danskbyggeri.dk, telefon 41 19 33 04

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Relateret indhold