Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

01.04.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Fremrykning af anlægsprojekter giver job og god mening

Dansk Byggeri bakker op om forslaget fra Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, der vil have rykket statslige anlægsprojekter frem. Det vil skabe arbejdspladser og komme både borgere og klimaet til gode.

Samfundet har brug for, at arbejdet med at bygge veje, tunneler, vindmølleparker og andre projekter kommer i gang så hurtigt som muligt. Siden 2015 er Vejdirektoratets anlægsinvesteringer barberet ned til en fjerdedel og Vejdirektoratets samlede investeringer i anlæg og vedligeholdelse er faldet til en tredjedel.

Samtidig er de store etaper af metrobyggeriet færdige, og mange anlægsvirksomheder går en usikker fremtid i møde.    

- Virksomhederne har brug for sikkerhed, ikke mindst nu hvor coronakrisen betyder annullerede ordrer og hjemsendelse af medarbejdere. Det er afgørende for virksomhederne, at de ved, hvad der bliver investeret i både på kort og længere sigt. Derfor appellerer vi til, at regeringen rykker forhandlingerne om en kommende infrastrukturplan frem til denne side af sommerferien, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.  

Mange projekter ligger og venter

Siden regeringen kom til, har Dansk Byggeri efterlyst en investeringsplan for infrastruktur. Og flere projekter er lige til at gå til. Der er allerede anlægslove på for eksempel den sidste etape af Frederikssundmotorvejen og udvidelse af den Fynske motorvej syd om Odense. De projekter kan hurtigt sættes i gang.

Der er også VVM-redegørelser på udvidelser af den østjyske motorvej og på mange motorvejsanlæg i Hovedstadsområdet og på Sjælland. Her kan Folketinget få anlægslovene vedtaget, så projekterne kan startes op, lige som planerne om en tredje Limfjordsforbindelse bør gøres færdige og rykkes frem.

- Her og nu er det også muligt at sætte mange mindre vedligeholdelses- og renoveringsopgaver i gang så som veje og broer, rundkørsler og andre projekter, der skaber større trafiksikkerhed. Staten bør afsætte penge til kommunerne, som alene på vejområdet har et vedligeholdelsesefterslæb på fire mia. kr., siger Lars Storr Hansen.

Det Økonomiske Råd har netop konkluderet, at samfundet får stor gavn af investeringer i infrastruktur i forhold til vækst og beskæftigelse.

- Samtidig vil det reducere den stigende trængsel og gøre det lettere for virksomhederne at tiltrække de medarbejdere, de har brug for. Jo før vi får skovlen sat i jorden, jo bedre, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.   

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, lsh@danskbyggeri.dk, telefon 41 19 33 04

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

 

Relateret indhold