Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

20.04.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Renovering af almene boliger vil skabe mindst 1.500 nye praktikpladser

Hvis regeringen giver Landsbyggefonden lov til at bruge de 18,4 milliarder kr., der er sat af til renoveringer af de almene boliger, vil det betyde job til mindst 1.500 lærlinge. Det viser en beregning fra Dansk Byggeri. Netop lærlingene er hårdt ramt af coronakrisen, og mange står til at miste deres praktikplads.

Aflyste ordrer og hjemsendelse af medarbejdere har været dagligdagen for en stor del af byggevirksomhederne de seneste uger, og det er gået ud over lærlingene i landets virksomheder. Hvis krisen bliver langvarig, og den økonomiske vækst ikke retter sig i år, risikerer man, at antallet af uddannelsesaftaler falder med op mod 7.700 i alt, viser Dansk Byggeris tal.

- Godt 2.000 lærlinge i bygge- og anlægsbranchen på korte aftaler og i prøveperiode går en usikker fremtid i møde. Hertil kommer, at flere tusinde elever til sommer er færdige med deres grundforløb. De skal også ud at finde en praktikplads. Hvis ikke vi finder en løsning, risikerer vi, at hele bunden går ud af praktikpladsmarkedet, siger underdirektør

Dansk Byggeri Louise Pihl. Dansk Byggeri og BL - Danmarks Almene Boliger foreslår sammen med en lang række andre organisationer og politiske partier, at regeringen giver Landsbyggefonden mulighed for at sætte gang i renoveringen af de 72.000 almene boliger, der lige nu står i kø i Landsbyggefonden for at blive udbedret. De 18,4 milliarder kr. til renoveringerne ligger klar, og arbejderne kan sættes i gang forholdsvist hurtigt.

Det vil ifølge Dansk Byggeris beregninger ikke bare skabe over 15.000 job i de trængte håndværksvirksomheder og 4.800 job i andre brancher, men også bedre og mere klimavenlige almene boliger for tusindvis af beboere og altså 1.500 nye job til trængte lærlinge.

I BL er man ikke i tvivl. Bliver der sat skub i renoveringerne, kan de almene boligorganisationer bidrage til, at flere erhvervsskoleelever får afsluttet deres uddannelse.

- Faldet i praktikaftaler er bekymrende og endnu et godt argument for, hvor vigtigt og helt oplagt det er at få sat gang i de mange tusinde almene renoveringer, som lige nu venter på støtte. Giver regeringen tilladelse til at afvikle renoveringskøen på 18,4 milliarder, vil det sikre arbejdspladser og lærlingepladser i langt de fleste kommuner i Danmark, siger funktionschef i BL – Danmarks Almene Boliger Rikke Lønne.  

BL’s seneste optælling af praktikpladser viste, at der forrige år var over 13 procent lærlinge på de almene boligorganisationers byggepladser. Og det vil ikke koste statskassen en krone at sætte gang i renoveringerne, da det er penge, som lejerne i de almene boliger selv har sparet op.

Kontakt

Underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri, lop@danskbyggeri.dk, telefon 25 66 63 12

Funktionschef i BL Rikke Lønne, BL – Danmarks Almene Boliger, ril@bl.dk, telefon 31 18 07 77

Relateret indhold