14.04.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Sådan får vi Danmark op i gear igen efter coronakrisen

Debatindlæg af adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri. Bragt i Borsen.dk den 9. april 2020.

Lad mig sige det højt. Danmark er ikke lukket ned! En del er lukket, men meget er åbent: virksomheder, butikker, byggepladser, transport-, sundheds- og plejesektoren er i arbejde. Og det er helt afgørende, når Danmark skal op i normalt tempo igen, at der er virksomheder, som de mange ledige og hjemsendte kan vende tilbage til. De mange, der mister deres arbejde i disse uger, viser behovet for at holde så meget i gang som muligt.

Lidt firkantet kan man sige, at hjælpepakkerne med lønkompensation, dækning af faste omkostninger, udskydelse af skatteindbetalinger mv. kan sammenlignes med en respirator, så virksomhederne kan overleve. Mens aktivitet og arbejde er den ilt, der skal til, for at de kan leve.  Derfor skal vi sætte aktivitet i gang med det samme. Ilten skal tilbage, så virksomhederne kan komme ud af respiratoren.

Derfor et det meget fornuftigt, at anlægsloftet i kommunerne blev suspenderet for i år – det bør også ske for 2021, for en del projekter kan ikke nå at blive afsluttet i 2020. Men der er behov for flere konkrete tiltag. Dansk Byggeri har derfor samlet et katalog med 12 forslag, der kan bidrage til at genoprette normale tilstande. De er lige til at gå til, og hvis de gennemføres, vil det skabe over 20.000 arbejdspladser. 

Med planen ”Danmark tilbage til normale tilstande efter coronakrisen” lægger vi op til at få genskabt arbejdspladserne i bygge- og anlægsbranchen samtidig med, at bygninger, boliger og veje bliver renoveret og forbedret - til gavn for både det offentlige og private beboere og boligejere. Bliver forslagene gennemført, vil det også medføre CO2-besparelser og en bedre infrastruktur. Initiativerne vil nemlig skabe værdi samtidig med, at de giver arbejde, og flere af dem bidrager til den grønne omstilling. Det er med andre ord brugbare og nyttige investeringer, som vil bringe ilten tilbage. Også til de mange SMV-virksomheder, der lige nu lider ekstra hårdt.

Det handler om kommunale klimasikringsprojekter, veje og cykelstier, der bør anlægges og vedligeholdes.  Lige som man bør fremrykke renovering af de mange almene boliger, der trænger. Dette vil ikke koste staten en krone, da renoveringerne bliver betalt med lejernes penge, der er sparet op i Landsbyggefonden. Fælles for disse initiativer er, at det er samfundsinvesteringer, som skaber stor værdi samtidig med, at de skaber arbejde til mange, der ellers kommer til at gå ledige.

Håndværkerne melder om, at navnlig mange private kunder annullerer ordrer nu. De er blevet nervøse både for smitte og for deres økonomi. Vedligeholdelsen af boligerne går meget ned. Det er skidt for både boligerne og for klimaet, for energiforbedringer i den store masse af parcelhuse er afgørende for at vi kan nå målet om at bringe udledningen af drivhusgasser ned med 70 procent i 2030. Det mål er jo ikke forsvundet på grund af coronakrisen, selvom den grønne dagsorden er rykket i baggrunden i øjeblikket.

Derfor foreslår vi at ændre håndværkerfradraget, så flere vil forbedre deres bolig. De fleste boligejere kender håndværkerfradraget, og næsten en halv million danskere over hele landet benytter det hvert år. Vi foreslår, at man fremover får mulighed for at bruge tre års fradrag på én gang, og at fradragets værdi forøges, så det kan bruges på større opgaver. Det vil skabe mange nye arbejdspladser og gavne klimaet oven i. Og det kan godt lade sig gøre at få besøg af en håndværker, uden at frygte at blive smittet med corona, hvis både håndværkeren og beboerne følger de forholdsregler, som arbejdsgivere og fagforeninger har lavet i fællesskab, og som Arbejdstilsynet har godkendt.

Når man ser på erhvervslivets situation lige nu, er der desværre optræk til flere afskedigelser, hjemsendelser og konkurser. Både private, virksomheder og det offentlige har annulleret projekter, og det kniber med at få sat nye i gang. Derfor er aftalen om at suspendere anlægsloftet for kommunerne i år så vigtig.

Men mange virksomheder vil, på trods af hjælpepakkerne, opleve, at kreditten strammer til. Fra finanskrisen husker vi, hvor vigtigt det er, at virksomheder kan handle med hinanden og regne med, at de får deres penge. Derfor er det afgørende for genopretningen af samfundsøkonomien, at bankerne har likviditet nok, og at den er til rådighed for virksomhederne. Bankerne ser ud til at tage dette ansvar på sig, og det er godt.

Men man kan ikke udelukke, at staten med fordel kan stille garanti for kreditforsikringen for på den måde at sikre, at virksomheder kan handle med hinanden, lige som de plejer at gøre, uden at de skal involvere bankerne. Kreditforsikring er smøreolien i kæden af leverancer mellem virksomheder, som skal køre, for at arbejdspladserne kan opretholdes.  Derfor er et af Dansk Byggeris forslag, at der etableres en statslig kreditgaranti, så ilten kommer tilbage, og bankernes likviditet kan bruges på andre nødvendige finansieringsopgaver.

Relateret indhold