Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

28.05.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Anlægsloftet skal også væk i 2021

Debatindlæg af: Torben Liborius, erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri, Lene Espersen, adm. direktør i Danske Arkitektvirksomheder, Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Gunde Odgaard og sekretariatsleder i BAT-kartellet. Bragt i Altinget den 28. maj 2020.

I takt med at den økonomiske krise tager over fra sundhedskrisen, bliver det stadig mere vigtigt, at der er fokus på, at hjælpepakkerne ikke kan vare evigt. Der er brug for at skabe aktivitet, som giver beskæftigelse og omsætning. Udsigterne for økonomien og beskæftigelsen er dystre både i år og i 2021.

Regeringen og Folketinget tog et af de første skridt, da de i marts suspenderede anlægsloftet på kommunernes bygge- og anlægsarbejder. Allerede nu kan vi se, at det er et godt instrument.

I en spørgeundersøgelse fra slutningen af april svarede 28 procent af Dansk Byggeris medlemmer, der byder på kommunale opgaver, at de oplever, at kommunerne udbyder flere opgaver end normalt.

Det vidner om, at der er projekter, der er klar til udbud, og at kommunerne har reageret hurtigt. Med andre ord, det virker!

Højere ledighed end normalt

Derudover er det nyttigt, for det er opgaver der trænger sig på og har gjort det længe. Det skaber beskæftigelse til nogle af dem, der ellers ville blive ledige, og her taler vi om, at ledigheden er skudt i vejret.

Selvom byggepladserne ikke blev corona-lukket, er over 3.000 håndværkere og byggearbejdere blevet ledige på to måneder, vel at mærke midt på foråret, hvor ledigheden plejer at falde i byggeriet.

Ledigheden inden for rådgivning er forholdsmæssigt steget mindst lige så meget. En afmatning var allerede sat ind før coronakrisen ramte, og nu er der risiko for, at afmatningen bliver til et fald.

Suspender anlægsloftet

De kommunale opgaver rækker langt ud over byggeriet. De skaber aktivitet hos både arkitekter, rådgivere, materialeproducenter med videre, og der er opgaver til både små og større virksomheder.

Det er tydeligt, at anlægsloftet virker. I mange kommuner er fornuftige og nødvendige projekter gennem årene blevet udskudt eller aflyst, fordi anlægsloftet var for lavt. Og nu ser vi, at det glædeligvis også virker den anden vej. Når loftet fjernes, sker der noget godt.
Derfor er anbefalingen klar. Anlægsloftet bør også suspenderes i 2021, for den økonomiske udvikling tegner så dyster, at der af hensyn til beskæftigelsen bliver brug for det.

Det vil samtidig være godt for klimaet, at bygningerne forbedres, og det vil være godt for brugerne, at kvaliteten af kommunernes bygninger genskabes og forbedres.