15.05.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Dansk Byggeri ønsker en grøn genopretningsplan for EU

I dag fredag stemmer Europa-Parlamentet om en endelig resolution for EU's genopretningsplan, som EU kommissionens formand Ursula Von der Leyen ventes at præsentere i næste uge. Dansk Byggeri ønsker, at genopretningen skal have klimaet i centrum, og at energirenovering af EU’s millioner af boliger får en central plads i planen.

Coronakrisen har ramt den europæiske byggebranche hårdt. Herhjemme har krisen betydet aflyste ordrer og nedgang i omsætningen i store dele af bygge- og anlægsbranchen, men det har været muligt at fortsætte en væsentlig del af aktiviteten. Langt værre ser det ud i EU-lande som Italien, Portugal, Spanien og Storbritannien, hvor byggeriet stort set har været lukket ned, siden COVID-19 ramte Europa, og det indre marked blev delvist lukket.

- Den europæiske byggebranche bløder, samtidig med at millioner af bygninger trænger til at blive renoveret, og klimaet skal rettes op. 40 procent af al den energi, der bruges i EU, bliver brugt i EU’s 210 millioner boliger og bygninger, som dermed står for en stor del af udledningen af CO2. For os at se er der ikke noget at betænke sig på. Energirenovering af EU’s bygninger bør være en central del af EU’s genopretningsplan, så vi sikrer, at den bliver grøn, siger Dansk Byggeris EU-chef Henriette Thuen.

Byggeri giver aktivitet i store dele af samfundet

Nedlukningen af byggeriet i store dele af EU betyder et tab i omegnen af 320 milliarder euro, det svarer til 2.400 milliarder danske kroner, og en markant stigning i arbejdsløsheden. Bare i marts, da COVID-19 for alvor gjorde sit indtog, mistede tæt på en kvart million EU-borgere deres job. Det ventes nu, at arbejdsløsheden i EU som helhed bliver tæt på ni procent ved udgangen af 2020.

Det skal der rettes op på. Vi skal have sat gang i jobskabelse og økonomisk vækst uden at gå på kompromis med EU’s Grønne Pagt og mål om CO2 neutralitet i 2050. Flere analyser peger på, at multiplikatoreffekten ved at sætte gang i byggeopgaver er 1.9 – 2.9.

- Det betyder, at 100 kroner brugt i byggeriet generer en økonomisk aktivitet på mellem 190 - 290 kr. og dermed flere arbejdspladser i andre brancher ikke mindst i små og mellemstore virksomheder, der udgør rygraden i EU. Eller sagt med andre ord. Vi får øget beskæftigelsen, forbedret boligerne, sænket CO2 udledningen og sat gang i økonomien hvis – og kun hvis – EU-kommissionen i næste uge præsenterer en ambitiøs grøn genopretningsplan med penge til renoveringer, siger Dansk Byggeris EU-chef Henriette Thuen.

Kontakt

EU-chef Henriette Thuen, htu@danskbyggeri.dk, telefon 40 98 41 30

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Få mere at vide

Som medlem får du det seneste nye om EU-landenes genopretningsplaner, kommende udbud og erhvervsfremstød for danske virksomheder. Du kan også kontakte en af DI's eksperter for at få sparring i forhold til jeres strategi for de kommende udbud.

Læs mere her: EU's genopretningsplan | DI hjælper dig med at vinde eksportordrer

Relateret indhold