18.05.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Godt at regeringen vil lade private virksomheder behandle affald

Regeringens affaldsudspil er en god start og et vigtigt skridt hen imod et samfund, hvor vi genanvender mere af det affald, som vi indtil nu har brændt af. Dansk Byggeri er glad for, at regeringen lægger op til at sende behandlingen af husholdningernes affald i udbud, så også private virksomheder kan byde på opgaven.

Regeringens længe ventede affaldsplan stiller større krav til både borgerne og private virksomheder om at sortere deres affald. Og hvis forslaget føres ud i livet, vil kommunerne få frataget en del af deres selvbestemmelse omkring affaldssortering til fordel for fælles nationale retningslinjer for sortering af affald.

- Vi ser det som en politisk anerkendelse af, at modellen med kommunalt selvstyre på affaldsområdet har spillet fallit og er glad for, at regeringen nu lægger en grobund for et spirende erhvervsliv på affaldsområdet, i stedet for at behandle affaldsressourcerne i et rent offentligt regi. Det er nemlig ikke lige meget, hvordan du sorterer affaldet, hvis det skal genanvendes bedst muligt bagefter, siger miljøchef Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri.

Mindre affaldsforbrænding til gavn for klimaet

Med dagens udspil erkender regeringen også, at den måde, man i mange år har brændt affald af på, belaster klimaet unødigt. Ifølge regeringens egne beregninger vil forbrændingsanlæggene udlede 1,5 mill. ton CO2 i 2030, hvis det ikke lykkes at genanvende mere affald. Det svarer til 3,6 procent af den samlede CO2-udledning.  

- Vi er nu ved at se begyndelsen til enden på de store forbrændingsanlæg. Det er på høje tid, at også politikerne erkender, at det ikke længere går at brænde værdifulde ressourcer af, som lige så godt kan genanvendes. Det efterlader samtidig et stort ansvar hos industrien, der skal være bedre til at benytte genanvendte ressourcer. Men det er der meget der tyder på, at den er, siger miljøchef Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri.

I dag genanvender byggebranchen 85 procent af alt bygge og anlægsaffald. Men branchen arbejder målrettet på at blive endnu bedre.

Kontakt

Miljøchef Simon Stig-Gylling, ssg@danskbyggeri.dk, telefon 31 60 99 08

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Relateret indhold