01.05.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Renovering af almene boliger skaber job, bedre boliger og et renere klima

Dansk Byggeri er glad for, at regeringen foreslår at bevilge 30 milliarder kr. til at renovere de almene boliger, og at statsminister Mette Frederiksen i sin 1. maj tale også lagde op til, at man vil fremme energirenovering af boliger og bygninger.

Der er hårdt brug for at renovere de almene boliger over hele landet, som er blevet forsømt de seneste år. Pengene falder på et tørt sted.

- Investeringer på 30 milliarder i renovering af de almene boliger, som statsminister Mette Frederiksen lagde op til, vil skabe arbejdspladser i en presset bygge- og anlægsbranche samtidig med, at beboerne i almene boliger over hele landet vil få moderniseret deres boliger og opnå et bedre indeklima. At regeringen lægger op til at sætte ind med en ekstraordinær indsats allerede i år er også meget positivt, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

En survey fra Dansk Byggeri viser, at 40 procent af bygge- og anlægsvirksomhederne venter, at deres omsætning falder med mere end 20 procent i år som følge af coronakrisen. Derfor er der brug for en hurtig indsats.  

Statsministeren uddybede dog ikke, hvornår eller hvordan renoveringerne kan blive sat i gang. I Dansk Byggeri er man derfor meget spændt på at høre, hvordan regeringen vil konkretisere indsatsen.

- Vi har længe argumenteret for, at regeringen hurtigst muligt bør lade Landsbyggefonden bruge de 18,4 milliarder kr., som lejerne har sparet op i fonden. Lige nu ligger der 453 både små og store konkrete projekter til en samlet værdi af 18,4 milliarder kr. i Landsbyggefonden, som venter på at komme i spil, og mange af renoveringsprojekterne vil kunne sættes i gang med det samme, siger Lars Storr-Hansen.

Statsminister Mette Frederiksen nævnte også i sin 1. maj tale, at man vil prioritere energirenoveringer.

- Det er den helt rigtige vej at gå i forbindelse med genopretningen af samfundet og økonomien efter coronakrisen. Renovering af både offentlige og private boliger og bygninger skaber beskæftigelse, det gavner klimaet og gør bygningerne langt mere komfortable at opholde sig i lang tid fremover, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, lsh@danskbyggeri.dk, telefon 41 19 33 04

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Relateret indhold