29.05.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Trepartsaftale om praktikpladser til lærlinge er rettidig omhu

En enkel og brugbar aftale, der spænder et solidt sikkerhedsnet ud under praktikpladserne til de unge erhvervsuddannelseselever resten af året. Sådan beskriver Dansk Byggeri den aftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter blev enige om torsdag aften.

Aftalen til 5,4 mia. kr. skal sikre, at virksomhederne kan uddanne lærlinge på trods af coronakrisen. Den indebærer, at virksomheder fra 1. maj og året ud kan få løntilskud til de lærlinge, de har i praktik.

- Det er rettidig omhu at handle nu, hvor vi kan se, at antallet af nye uddannelsesaftaler er styrtdykket de seneste måneder som følge af coronapandemien. På den måde undgår vi at gentage situationen fra finanskrisen, hvor bunden nærmest nåede at gå ud af praktikpladsmarkedet, siger underdirektør i Dansk Byggeri Louise Pihl.

Løntilskud til lærlinge året ud

Helt konkret betyder aftalen, at virksomheder kan få løntilskud på 75 procent af lønnen til alle lærlinge, der er i praktik i perioden fra 1. maj til 31. december i år. Uddannelsesaftaler indgået efter 1. maj udløser 90 procent, hvis de fører til et svendebrev, mens korte uddannelsesaftaler med nye elever udløser 45 procent af lønnen i tilskud. Samtidig er det aftalt, at lønrefusionen for elever på skoleophold er øget med 20 procent for hovedparten af uddannelsesaftalerne.

- Lønkompensation til lærlinge i praktik og højere refusion til lærlinge på skoleophold er enkle og let forståelige redskaber, som giver et synligt incitament til, at virksomhederne trods krisen fortsætter med at uddanne. Vi mener, at trepartsaftalen er den rette medicin til et trængt praktikpladsmarked, siger Louise Pihl.  

Systematisk overopkrævning uddannelsesbidrag stopper

Udover løntilskuddene er det også aftalt at der fra næste år bliver skabt balance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB, så arbejdsgiverne ikke længere systematisk skal betale mellem 1 og 1,5 mia. kr. for meget ind hvert år. Lige som indbetalingerne til AUB i 3. kvartal bliver suspenderet.

- Det er positivt, at virksomhederne lettes for AUB-bidraget i 3. kvartal, det styrker deres likviditet. Og frem for alt er det rigtig godt, at der nu endelig kan blive gjort op med systematiske overopkrævning, virksomhederne har været udsat for de seneste år. Det er afgørende for tilliden til AUB, at der løbende skabes balance mellem indtægter og udgifter, siger underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri.

Kontakt  

Underdirektør Louise Pihl, lop@danskbyggeri.dk, telefon 25 66 63 12

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02