Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

28.05.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Udsigt til renoveringer og droppet anlægsloft hjælper på byggeriets humør

Danmarks Statistiks konjunkturbarometer for maj er alt andet hyggelæsning. Især er det deprimerende, at industrien går mod mørke tider. Men i byggeriet er aprils lodrette fald nu afløst af lidt mere optimisme. Dansk Byggeri vurderer, at det er det suspenderede anlægsloft og udsigten til renoveringer af de almene boliger, der får humøret til at stige lidt.

Industriens forventninger til fremtiden bevægede sig dybere ned kulkælderen med et nettotal på -26 i maj mod -22 i april, og servicesektoren har aldrig været så negativ, som den er nu. Derfor er det en lille trøst, at byggeriet har fået rettet forventningsskuden lidt op.

- Mens forbrugernes forventninger ramte bunden i april og så småt bevægede sig opad i maj, går det generelt den modsatte vej for erhvervslivet. I både servicesektoren og industrien sank forventningerne endnu længere ned i dybfryseren, og det er indlysende, at især eksportindustrien går en svær tid i møde med en verdensøkonomi i corona-depression, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

26 procent mangler arbejdsopgaver, mens kun 11 procent mangler arbejdskraft

Denne måneds lille lyspunkt er, at byggeriets forventninger har rettet sig lidt op fra et nettotal på -34 i april til nu -25. Det skyldes formentlig, at der allerede er sat gang i fx renoveringer og ny asfalt på veje og cykelstier rundt omkring i kommunerne, efter at det kommunale anlægsloft er suspenderet i 2020. En tendens, som Dansk Byggeris egen medlemsundersøgelse bekræfter.

- I byggeriet er 26 procent af virksomhederne begrænset af mangel på efterspørgsel, hvilket er lidt færre end i april. Mens 11 procent af bygge- og anlægsvirksomhederne mangler de rette medarbejdere. En tendens, der allerede var i fuld gang i 2019, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Hvordan opgøres erhvervstilliden?

Danmarks Statistiks erhvervstillid opgøres som et nettotal, hvor de negative besvarelser trækkes fra de positive. Fx for den del af konjunkturbarometret, der vedrører byggebranchens ordrebeholdning, er der i maj et nettotal på -28. Det er fremkommet ved at fratrække de 33 procent, der bedømmer ordrebeholdningen til at være ”ikke tilstrækkelig” fra de blot fem procent, der bedømmer ordrebogen som ”mere end tilstrækkelig”. Den store mellemgruppe på 62 procent vurderer, at mængden af ordrer er ”tilstrækkelig”.

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Relateret indhold