25.06.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Bygge- og anlægsbranchen melder klar til coronagenstarten

Debatindlæg af adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri. Bragt i Altinget den 25. juni 2020

Bygge- og anlægsbranchen er en branche, der er ekstrem følsom overfor udsving i konjunkturerne. Det gør udsigterne for branchen usikker i en tid, hvor vi kan risikere, at eksporten rammes, eller at der kommer en anden bølge af corona, der vil påvirke nationaløkonomien. Men er den politiske vilje til stede, kan netop bygge- og anlægsbranchen blive en vigtig del af den genopbygning af samfundsøkonomien, vi står overfor. Og samtidig være med til at sikre, at genopbygningen bliver grøn og bæredygtig, skaber bedre indeklima i vores boliger, skoler og andre offentlige bygninger og sikrer mindre trængsel på vejene. 

Staten, regionerne og kommunerne har ansvaret for næsten 40.000 bygninger. To ud af tre er opført, før der blev stillet krav om energiforbrug. Det betyder, at varmen fosser ud af rigtig mange af dem, og at en stor del af de borgere, der bruger bygningerne – børnehavebørn, skoleelever, ældre og offentligt ansatte for bare at nævne nogle – bliver udsat for dårligt indeklima dag efter dag. 

Her kan byggeriet gøre en forskel, hvis vi får lov. Dansk Byggeri foreslår, at Folketinget forlænger suspensionen af det kommunale anlægsloft til også at gælde næste år og lægger sig fast på et bindende mål om at energirenovere fem procent af de offentlige bygninger i år og næste år og herefter mindst tre procent hvert år.

Bedre isolering, nye vinduer og udskiftning af tage med videre vil ikke bare gøre det sundere og mere behageligt at opholde sig i skoler, plejehjem og kommunekontorer. Det vil også spare det offentlige for millioner hvert år i varme og sundhedsudgifter samt sikre arbejdspladser og lærlinge i bygge- og anlægsbranchen og mindske udledningen af CO2 mærkbart. 

Et mere attraktivt håndværkerfradrag

I mange enfamiliehuse bliver der også fyret for gråspurvene. Omkring tre ud af fem enfamiliehuse har et dårligt energimærke, så også her er der klimagevinster, bedre indeklima, besparelser og beskæftigelse at hente ved at give boligejerne incitamenter til at sætte turbo på renoveringerne. En dokumenteret effektiv metode er at gøre håndværkerfradraget mere attraktivt.

Konkret foreslår Dansk Byggeri blandt andet at øge håndværkerfradraget og gøre det muligt for husejerne at bruge tre års fradrag på en gang, så det også bliver attraktivt at sætte for eksempel store energirenoveringsprojekter i gang.

En spørgeundersøgelse fra Dansk Byggeri i foråret viste, at hver tredje dansker allerede nu har byggeprojekter liggende i skuffen, som de vil sætte i gang, hvis håndværkerfradraget bliver mere attraktivt. Det vil give arbejde til især små og mellemstore håndværksvirksomheder og samtidig gøre en del af det sorte arbejde hvidt, sikre flere skatteindtægter og skabe flere praktikpladser til unge håndværkerelever, som vi har så hårdt brug for.   

Gang i infrastrukturen

Når det gælder infrastrukturen er bygge- og anlægsbranchen også en del af løsningen. Investeringsplanen for infrastrukturen blev udskudt efter valget, og de meget ambitiøst mål, som Socialdemokratiet satte for udbygningen af infrastrukturen i valgkampen for over et år siden, har vi endnu ikke set skyggen af.

En sådan stop-and-politik på et så vigtigt område, er mildest talt uheldigt. Det rammer en lang række entreprenører, der står klar med både medarbejdere og materiel, men som kan se frem til ordretørke. Først og fremmest går det dog ud over pendlere, virksomheder og alle andre, der er afhængige af offentlig trafik, eller som spilder kostbar tid i køer på vejene.

Anlægsbranchen er klar til at tage fat, og hvorfor ikke starte med den fynske motorvej, E20 syd om Odense og sidste etape af Frederikssundmotorvejen, hvor anlægslovene ér vedtaget og arbejdet kan gå i gang med det samme? Eller med at beskytte de eksisterende signaler på jernbanestrækningerne Roskilde-Holbæk og Fredericia-Aarhus, så arbejdet med at elektrificere strækningerne kan påbegyndes? Eller få klargjort signalerne på Køge-nord station, så der kan køre regionaltog fra København over Køge til Næstved?

I Dansk Byggeri forstår vi ikke, at regeringen bliver ved med at nøle.

Ro om økonomien

Lige som ro og regelmæssighed er vigtige principper, hvis næste generation skal vokse op og blive gode harmoniske samfundsborgere, er det også helt afgørende for, at virksomhederne kan vokse, klare sig i konkurrencen og bidrage til samfundet. Derfor bør det være nøgleordene hos politikere fra alle partier lige nu, hvor usikkerhed og uforudsigelighed stadig præger både borgerne og store dele af erhvervslivet.

Vi har eksempelvis et af verdens højeste skattetryk og vil indtrængende opfordre både regering og opposition til at sænke skatter og afgifter eller i det mindste holde dem i ro. Det bør være et indgroet princip, at en skat eller afgift, der bliver sat i vejret, i samme omgang modsvares af en anden, der sættes ned.

De mange milliarder kroner, der er brugt under coronakrisen skal jo tjenes hjem igen – af et sundt, konkurrencedygtigt privat erhvervsliv. Bygge- og anlægsbranchen er klar.

Kontakt 

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, lsh@danskbyggeri.dk, telefon 41 19 33 04 
Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02 

Relateret indhold