24.06.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Dansk Byggeri: Giv kloakmestre tilladelse til at reparere faldstammer

Debatindlæg af konsulent Trine de Fine Skibsted, Dansk Byggeri. Bragt i Altinget den 24. juni 2020

Kloakmestre kan spare en million danskere med en udtjent faldstamme en masse penge, hvis de får lov at bruge deres store erfaring med at reparere vandrette rør til også at reparere lodrette rør. 

Faldstammerne i mere end en millioner boliger er ved nærme sig deres udløbsdato. Men i stedet for at skifte dem ud, vil man i langt de fleste tilfælde kunne reparere dem for det halve af, hvad det koster at installere nye. Det kræver blot, at erhvervsministeren benytter en mulighed i loven og giver tilladelse til, at kloakmestre også får lov til at udføre arbejdet.

Manglende delautorisationer begrænser nemlig adgangen til markedet i dag, forbrugerne går dermed glip af en tocifret milliardbesparelse.

Udgiften kan halveres
En faldstamme er sjældent kilde til opmærksomhed. Så længe rørene upåklageligt transporterer efterladenskaber bort fra køkken, toilet og bad lever den en skjult tilværelse.  

Ofte vil en udtjent faldstamme blive skiftet ud med en ny. Men det er oplagt at skæve til et andet marked, nemlig renovering af udtjente kloakker, som typisk renoveres frem for at blive udskiftet. Det kan for eksempel ske gennem en såkaldt ”strømpeforing”, hvor der populært sagt lægges et nyt rør inden i det eksisterende. En teknik, der også vil kunne bruges i langt de fleste faldstammer, hvor den eneste forskel stort set er, at røret er lodret i modsætning til et kloakrør, der løber vandret.

Fordelene ved at reparere er oplagte – udover at udgiften for beboerne omtrent halveres, skal de ikke i en periode undvære bad og toilet og leve i støv og byggerod.

Politisk ønske om konkurrence 
I dag er det ikke muligt for boligejere at gøre brug af kloakrenoveringsvirksomhedernes store erfaring med renovering af vandrette rør. Det bunder i, at det siden autorisationslovens indførelse i 2014 kun har været muligt for autoriserede VVS-virksomheder at renovere faldstammer, mens kloakmestrene var udelukket fra opgaven, fordi rørene løber lodret og ikke vandret.

Autorisationsloven blev fremsat som led i den daværende SRSF-regerings konkurrencepolitiske udspil i 2013 og havde til formål at ”skabe en mere moderne og fremtidssikret   autorisationsordning med mindre detailregulering af virksomhederne og større konkurrence”.  

For at skabe nye muligheder for større konkurrence på autorisationsområdet til gavn for forbrugerne blev det med loven muligt at indføre delautorisationer for en afgrænset del af el- og vvs-området, hvor erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, hvilke afgrænsede områder, der kan ansøges om delautorisation til.

Ligger lige til højrebenet
Spørgsmålet er derfor, om renovering af faldstammer vil være et oplagt område for delautorisationer?

Den daværende minister Henrik Sass Larsen (S) har allerede svaret, idet ministeren tilbage i 2014 oplyste, at der er hensyn, som kan begrunde delautorisationer. Det er, hvis der viser sig et forretningspotentiale til at udføre visse autorisationskrævende opgaver, som en naturlig forlængelse af den eksisterende forretning.

Her må det siges, at udvidelse af et forretningsområde for strømpeforing af vandrette kloakrør til lodrette faldstammer er lige til højrebenet. 

Hjælp en million forbrugere
Dansk Byggeri har forgæves forsøgt at få åbnet op for delautorisationer for renovering af faldstammer.

Senest er der dog også kommet politisk opmærksomhed på potentialet, efter at Erhvervsudvalget har bedt erhvervsminister Simon Kollerup (S) om at redegøre for behov og mulighederne for renovering af faldstammer og i den forbindelse tage stilling til, om der er behov for at se på de gældende autorisationer på området.

Man kan for de mere end en million forbrugere, som aktuelt står med en udtjent faldstamme, ønske, at der nu mere end fem år efter lovens vedtagelse åbnes op for delautorisationer, så gevinsterne ved øget konkurrence kan komme forbrugerne til gode.  

Relateret indhold