16.06.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Hjælpepakkerne skal have det lange lys på

De økonomiske vismænd sætter i den ekstraordinære forårsrapport fokus på hjælpepakker og økonomisk stimulans ovenpå coronapandemien. Dansk Byggeri mener, at vismændene er for optimistiske i deres syn på den økonomiske udvikling i 2021, og anbefaler, at næste bølge ikke kun skal hjælpe virksomheder og borgere her og nu, men også opfylde mere langsigtede mål som grøn omstilling, digitalisering og forbedring af produktiviteten.

- Vi er enige med de økonomiske vismænd i, at de nuværende hjælpepakker har været gavnlige på kort sigt, men at de som udgangspunkt bør udfases i sensommeren og de tidlige efterårsmåneder. Det er nødvendigt, at markedsøkonomien, efterspørgslen og erhvervsstrukturen gradvist får lov til at virke udenfor respiratoren, siger Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen.

Dansk Byggeri fremlagde i starten af april et katalog med 12 forslag, der vil sætte aktiviteter i gang, forbedre strukturerne i økonomien og opfylde politiske mål, som alligevel skal gennemføres, coronakrise eller ej. Det er fortsat anbefalingen.

- Det er oplagt at sætte investeringer i gang, som vi som samfund alligevel skal foretage. Det drejer sig om energirenoveringer af de eksisterende bygninger og investeringer i ny infrastruktur, som vil kunne fremme produktiviteten i samfundet. Men også tiltag, der fx understøtter den digitale omstilling i de små og mellemstore virksomheder, som man har taget hul på under coronakrisen, siger Lars Storr-Hansen.

Vismændene er for optimistiske!

Det Økonomiske Råds formandskab forudser i sit hovedscenarie et fald i BNP på 4,4 procent i år, men - ret opsigtsvækkende - en endnu kraftigere stigning i BNP på 5,5 procent til næste år, hvor det ventes, at både privatforbrug og eksport vil overhale niveauet i 2019.

- Vi vil sådan set håbe, at vismændene får ret i den optimistiske forudsigelse. Men det mener vi desværre er ønsketænkning, fordi dele af samfundsøkonomien, især oplevelse og turisme, er for hårdt ramt, lige som eksportsektoren først i de kommende kvartaler for alvor mærker konsekvenserne af katastrofeopbremsningen i verdensøkonomien, siger Dansk Byggeris adm. direktør.

- Bygge- og anlægsbranchen har formået at holde hjulene i gang, mens store dele af Danmark lukkede ned, og derfor ser det lige nu lysere ud for vores branche end for økonomien generelt. Det skyldes ikke mindst de påtænkte renoveringer af de almene boliger i år og næste år for 18 mia. kr. finansieret af Landsbyggefonden, og at Femernforbindelsen påbegyndes i 2021. Men branchen er kendetegnet ved at være meget konjunkturfølsom, og der er desværre også rigtig mange håndværksvirksomheder, der går en svær tid i møde med mere usikkerhed og tyndere ordrebøger, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, lsh@danskbyggeri.dk, telefon 41 19 33 04

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02