03.06.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Kol­lerup og Dansk Byg­ge­ri: Byg­ge­bran­chens er­fa­rin­ger fra kri­sen kan hjæl­pe det pri­va­te er­hvervs­liv

Debatindlæg af Simon Kollerup (S), erhvervsminister og Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Dansk Byggeri.

Erfaringer fra bygge- og anlægsbranchen bør bruges i genåbningen af det private erhvervsliv.

I Danmark lever vi i et unikt samfund, hvor den offentlige og private sektor spiller hinanden stærkere. Det har vi i den grad også set under coronakrisen.

Dele af det private erhvervsliv, herunder bygge- og anlægsbranchen, der kunne holde hjulene i gang under krisen, har løst de udfordringer, der opstod undervejs.

Samtidig holdt regeringen og Folketinget hånden under de virksomheder og lønmodtagere, der ikke kunne arbejde videre.

Sammen er vi faktisk lykkedes. Vi har undgået den katastrofe, der lurede forude. Vi har gjort det på en måde, så erhvervslivet kan rejse sig igen, nu hvor vi kan ane lys forude.

Og der blev fundet konkrete løsninger i regeringen og erhvervslivets coronaenhed for, at afhjælpe aktuelle udfordringer under coronakrisen. 

Virksomheder og velfærd

Bygge- og anlægsbranchen er en af de brancher, der ikke gik i stå under coronakrisen, fordi den politik, regeringen førte, gjorde det muligt at fortsætte aktiviteten, når entreprenører, medarbejdere og leverandører tog de nødvendige forholdsregler.

Det betød også, at branchen tog ansvar og var klar til bruge coronanedlukningen på fornuftig vedligeholdelse af vores skoler, institutioner, idrætsfaciliteter, veje med videre.

At vi kunne give velfærdssamfundets infrastruktur et tiltrængt løft under den tvungne pause.

Den danske model har vist sin styrke, og selve coronakrisen har været et godt eksempel på, hvordan de private virksomheder og velfærden går hånd i hånd. Samarbejdet mellem alle parter og alle danskere har bekræftet Danmark i sin grundform.

Men vi kan ikke hvile på laurbærrene.

Det gode arbejde skal fortsætte, og regeringen og Folketinget er allerede trådt til med de nødvendige tiltag, der holder hånden under mange af de job, som ellers var mistet eller i fare.

Suspenderingen af kommunernes anlægsloft for 2020 betød, at kommunerne kan fremrykke investeringer for 2,5 mia. kr. i år.

Det åbner for en grønnere vej ud af coronakrisen, fordi mange af projekterne handler om investeringer i energibesparelser og bedre indeklima. Det er investeringer, som sikrer arbejdspladser, og som samtidig giver meget bedre klima og velfærd.

Krisehåndtering

En stor del af landets CO2-udledning kommer fra bygningers drift, og et nyt studie fra DTU peger på, at dårligt indeklima kan medføre et års mindre indlæring for skolebørnene i løbet af deres tid i folkeskolen.

Derfor går krisehåndtering, klimakamp og omsorg for velfærdsstaten godt hånd i hånd.

Med aftalen om Landsbyggefonden kan der også bruges 30 mia. kr. frem til 2026 på at renovere de almene boliger, herunder at der allerede i år og næste år skal bruges 18,4 mia. kr. på de 72.000 almene boliger, der lige nu står parate på ventelisten for at blive renoveret.

Det svarer til 150.000 lejere, der kan forvente forbedringer på deres bolig.

Det vil gøre en positiv forskel både for mange af de danskere, der bor i en almen bolig, men også for de mange beskæftigede, der vil få sikret deres arbejde, og for de virksomheder, der udfører selve renoveringsopgaverne.

En regning at betale

Vi arbejder nu sammen hen imod en mere normal hverdag, hvor det private erhvervsliv forhåbentlig kan komme op på niveauet fra før krisen.

Men det kommer til at tage tid og hårdt arbejde, for efter sundhedskrisen venter der også en økonomisk genopretning, og de nødvendige hjælpepakker var ikke gratis. Der ligger en stor regning at betale. Derfor er det vigtigt at have fokus på, at aktiviteten skal understøttes og væksten genskabes. Samtidig er tiden helt rigtig til fokus på investeringer, der gavner klimaet.

Her kan vi skabe succeser både herhjemme og i udlandet, når EU’s kommende renoveringsbølge bliver en del af EU’s genrejsningspakke. Her skal Danmark byde aktivt ind.

Brug de gode erfaringer

De mange private arbejdspladser, der er blevet reddet med Folketingets hjælpepakker, skal derfor aktiveres igen hurtigst muligt på en forsvarlig måde.

Erfaringerne fra blandt andet bygge- og anlægsbranchen viser, at det godt kan lade sig gøre, hvis man har et ansvarligt samarbejde arbejdsgivere og arbejdstagere imellem.

Det gælder ikke kun på papiret, men også ude på de lokale arbejdspladser, hvor alle skal hjælpe til for at sikre en ansvarlig genåbning.

Lad os bruge de gode erfaringer fra de dele af erhvervslivet, der har kunnet fortsætte aktiviteten og bevare en stor del af arbejdspladserne, så resten af erhvervslivet kan åbnes på en ansvarlig måde til gavn for hele landet.

Så får vi det bedste ud af den tvungne pause.

Rich Text

Relateret indhold