Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

09.07.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Husejere bør se på hele boligen, når de energirenoverer

At fyre for gråspurvene er ikke en god idé, heller ikke selv om energien er grøn. Derfor er Dansk Byggeri uenig med erhvervsorganisationen Tekniq Arbejdsgiverne, der anbefaler husejere altid at starte med at skifte deres olie- og naturgasfyr ud med en varmepumpe, når de skal energirenovere deres bolig.

Hvor skal man starte, når huset skal energirenoveres? Skal det gamle olie- eller gasfyr skiftes ud som det første, eller skal man investere i nye vinduer, døre eller isolering først? Dansk Byggeri er ikke i tvivl. Energirenoveringen skal ses som en helhed, og løsningen og rækkefølgen skal passe til den enkelte boligs behov.

Derfor er direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen uenig med Tekniq Arbejdsgiverne og Teknologisk Institut, der i en ny rapport - bestilt af Tekniq – kommer med anbefalingen om, at man altid starter med at erstatte olie- eller gasfyret med en varmepumpe. 

- Det er alt for snævert kun at se på den kortsigtede økonomi. Når en boligejer vil spare på energien i sin bolig og mindske udledningen af CO2, er det mest fornuftige at se på isoleringen, herunder vinduer, døre med videre i kombination med overvejelser om ny varmekilde som for eksempel varmepumpe, fjernvarme eller hvad, der er det rigtige i den konkrete situation, Ellers risikerer man at investere i en varmepumpe eller andre tekniske installationer, der senere viser sig at være fejldisponerede i forhold til boligens behov, siger Michael H. Nielsen.

Det synspunkt er i flere sammenhænge blevet bakket op af netop Teknologisk Institut. Lige som Klimarådet har argumenteret for, at renoveringsprojekter, der fører til, at man sparer på energien, er nødvendige for at nå i mål med en samfundsøkonomisk grøn omstilling.

- At få de gamle olie- og naturgasfyr ud af vores varmeforsyning er et vigtigt skridt i den grønne omstilling. Det er ikke et ”enten eller”, men et ”både og”. Det er nu engang smartest at tænke energieffektivisering og udskiftning til grøn varme sammen, så boligejeren får en varmepumpe, der passer til boligen på lang sigt, siger Michael H. Nielsen.

Han peger på, at varmepumper primært bør installeres, hvor det ikke er muligt, at blive tilsluttet fjernvarmenettet.

- Billedet er langt mere nuanceret end det, Tekniq Arbejdsgiverne præsenter i rapporten. For eksempel er udskiftning af vinduer en langsigtet investering i boligen, som forbedrer lysforhold, komfort, og mindsker energiforbrug og behov for vedligehold i mange år fremover. Tal fra energimærkningsordningen viser, at hvert andet vindue i danske boliger er modent til udskiftning. Generelt bør udgangspunktet derfor være, at man tager udgangspunkt i den enkelte bolig, for de rentable projekter vil være forskellige fra hus til hus, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Han tilføjer, at det er mindst lige så vigtigt, at man ikke forlods vælger én bestemt teknologi men finder de mest rentable projekter for hver enkelt bolig, så man opnår gode langsigtede løsninger for boligejeren.

Kontakt

Direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, mhn@danskbyggeri.dk, telefon 20 28 52 64 

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

 

Relateret indhold