30.07.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Lige stor mangel på opgaver og medarbejdere i byggeriet

Virksomhedernes forventninger til fremtiden bliver ganske langsomt mere positive ovenpå corona og det historiske dyk i april. Det fremgår af Danmarks Statistiks konjunkturbarometer for juli. Lidt overraskende er især industrivirksomhederne blevet mere optimistiske henover sommeren. I byggeriet er virksomhederne nu tilbage ved den samme situation som umiddelbart før coronakrisen, hvor der er lige stor mangel på efterspørgsel og arbejdskraft.

- Erhvervslivets forventninger afspejler, at hjemmemarkedet er på vej tilbage i et fornuftigt tempo. Det ændrer ikke på, at eksportindustrien stadig går en svær tid i møde med en verdensøkonomi, der allerede er i økonomisk corona-depression og med en bekymrende ny stigning i smittetallene i mange lande. Derfor er det en positiv overraskelse, at industriens konjunkturindikator steg fra -26 i maj til nu blot -7 i juli, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

Stabil mangel på arbejdskraft

Byggeriets fremtidsforventninger har kun rettet sig en smule op fra et nettotal i konjunkturindikatoren på -14 i juni til -13 i juli.

- Ganske vist har bygge- og anlægsbranchen nydt godt af blandt andet det suspenderede anlægsloft i kommunerne samt mange mindre, private boligrenoveringsprojekter. Men der er fortsat usikkerhed i erhvervslivet og en frygt for, at der mod slutningen af 2020 ikke kommer ligeså mange nye ordrer ind i byggeriet i takt med at de igangværende projekter færdiggøres, siger Bo Sandberg.

I byggeriet er der i juli 20 procent af virksomhederne, der er begrænset af mangel på efterspørgsel, hvilket er færre end i april og maj, mens der nu igen er en stigende andel på 19 procent, der mangler arbejdskraft.

- Umiddelbart før coronakrisen var der i marts både 20 procent, der manglede opgaver, og 20 procent, der manglede arbejdskraft. Den ligevægt har nu helt som forventet indfundet sig igen henover sommeren, siger Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

I snit 5,9 måneders arbejde i ordrebogen

Den rigtig gode nyhed i den nye temperaturmåling fra Danmarks Statistik finder vi i byggeriets ordrebeholdning, der har rettet sig op oven på den første chokeffekt fra coronakrisen:

- I juli havde bygge- og anlægsvirksomhederne ifølge Danmarks Statistik i snit 5,9 måneders arbejde i ordrebøgerne. Det er en stigning i forhold til de tre første coronamåneder, hvor det tilsvarende tal lå mellem 5,6 og 5,7 måneder. I de tre kvartaler op til coronakrisen var der i snit mellem 6,0 og 6,1 måneders arbejde i håndværksvirksomhedernes ordrebøger, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.  

Fakta: Sådan opgøres erhvervstilliden?

Danmarks Statistiks erhvervstillid opgøres som et nettotal, hvor virksomhedernes negative besvarelser trækkes fra de positive. F.eks. for den del af konjunkturbarometret, der vedrører byggebranchens ordrebeholdning, er der i juli et nettotal på -17. Det er fremkommet ved at fratrække de 24 procent af virksomhederne, der bedømmer ordrebeholdningen til at være ”ikke tilstrækkelig” fra de blot syv procent, der bedømmer ordrebogen som ”mere end tilstrækkelig”. Den store mellemgruppe på 69 procent vurderer ordremængden til ”tilstrækkelig”.

Kontakt

Cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressekonsulent i Dansk Byggeri Anette Sørensen, ans@danskbyggeri.dk, telefon 30 36 02 65

 

Relateret indhold