14.07.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Maj blev første corona-måned med faldende omsætning i byggeriet

Maj blev den første måned under coronakrisen, hvor byggeriets omsætning lå lavere end i 2019, som var toppunktet af syv års opsving i bygge- og anlægsbranchen. Dansk Byggeri forventer et yderligere fald de kommende måneder, og at 2020 slutter med en samlet omsætning i byggeriet, der bliver lidt mindre end sidste år.

Danmark Statistiks tal viser, at omsætningen i byggeriet lå syv procent under niveauet samme måned sidste år. Bygge- og anlægsbranchen omsatte i maj for godt 23 milliarder kroner på hjemmemarkedet. Det er 1,8 milliarder lavere end i 2019.

Samlet for årets første fem måneder er der dog fortsat tale om et plus i omsætningen i byggeriet på 0,7 procent sammenlignet med januar-maj sidste år.

- Byggepladserne i Danmark blev heldigvis aldrig lukket ned som følge af corona. Byggeriet har derfor holdt næsen i sporet og strøm til værktøjet i foråret men i høj grad med opgaver, der allerede var i ordrebogen før coronapandemien ramte økonomien, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

- Derfor er det selvfølgelig også lidt bekymrende, men ikke helt uventet, at byggeriets omsætning i maj nu for første gang ligger markant under den tilsvarende omsætning fra 2019. Men det er næppe den sidste måned, hvor årets omsætning ligger lavere end sidste års, siger Bo Sandberg.

De allerstørste og de allermindste forhindrer stort omsætningsfald

Meget tyder på, at de allerstørste og allermindste bygherrer tilsammen sikrer, at bygge- og anlægsbranchen foreløbig har klaret sig hæderligt gennem coronaperioden.

- De offentlige bygge- og anlægsprojekter kører videre og er tilmed allerede blevet mærkbart oprustet som følge af det suspenderede anlægsloft i kommunerne. Hertil kommer at private boligejere har brugt hjemmearbejdsperioden og dele af rejsebudgettet til at sætte gang i nye boligrenoveringer. Til gengæld er der et midterfelt af konjunkturfølsomme opgaver f.eks. indenfor erhvervsbyggeri, som er negativt påvirket af corona, siger Bo Sandberg.

Nogle brancher oplever stadig et fald på mellem 60 og 80 procent af omsætningen

Zoomer vi ud på det samlede erhvervslivs omsætning på hjemmemarkedet, lå den både i april og maj ca. ni procent lavere end i samme periode sidste år.

- Selvom forbrugerforventninger og enkelte andre nøgletal tyder på bedring i dansk økonomi, så er omsætningen langt fra tilbage på niveauet fra før coronapandemien, siger Bo Sandberg.

I maj lå omsætningen på de hårdt plagede hoteller og restauranter stadig 57 procent under niveauet i 2019, og allerværst ser det ud i den tvangslukkede kultur- og fritidssektor med et omsætningsminus på 80 procent.

Lidt større usikkerhed i omsætningsstatistikken

Danmarks Statistiks omsætningstal er behæftet med større usikkerhed end normalt, da en del af de politiske hjælpepakker er at udskyde momsindbetalingsfrister og kredittider.

 

- Længere momsfrister og kredittider er et godt, nødvendigt og klassisk krisehåndtag, der er positivt for virksomhedernes likviditet. Men det betyder, at omsætningsstatistikken bliver mere usikker, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Relateret indhold