Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

28.08.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Byggeriet er en vigtig brik til at stabilisere økonomien

Virksomhedernes forventninger til fremtiden fortsætter den lange opstigning ovenpå det historiske dyk i 2. kvartal, viser Danmarks Statistiks konjunkturbarometer for august. I bygge- og anlægsbranchen er man nu tilbage ved den velkendte situation fra før coronakrisen, hvor der er flere, som mangler arbejdskraft end efterspørgsel.

- I modsætning til forbrugerne ser erhvervslivet nu en smule mere optimistisk på den nærmeste fremtid. Men virksomhedernes forventninger kommer også fra et langt lavere udgangspunkt nede fra corona-kulkælderen. Der hersker forsat stor usikkerhed i erhvervslivet, og hvis der er noget, virksomhederne er allergiske overfor, er det uforudsigelighed og usikkerhed, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

De tre primære kilder til usikkerhed er, hvad der sker med eksporten, om der kommer en ny virusbølge, og hvad der sker, når de fleste hjælpepakker udløber lige om lidt.

Byggeriet holdt skindet på næsen under corona

- Byggeriet og boligmarkedet har heldigvis vist sig ret corona-resistent. I modsætning til situationen under finanskrisen hører byggeri og boligmarked nu til de stabiliserende elementer i dansk økonomi, siger Bo Sandberg.

Byggeriets konjunkturindikator er gået fra -34 i april til -10 i august. Og ifølge Dansk Byggeri kan bygge- og anlægsbranchen for eksempel via energirenoveringer, klimasikring og vedligeholdelse af veje derfor spille en vigtig rolle i den økonomiske genopretning de kommende kvartaler.

- At byggeriet er ved at vende tilbage til situationen før coronapandemien ses også ved, at der nu igen er lidt flere byggevirksomheder, nemlig 21 procent, der mangler arbejdskraft, mens 18 procent mangler opgaver og efterspørgsel, siger Dansk Byggeris cheføkonom.

Sådan opgøres erhvervstilliden

Danmarks Statistiks erhvervstillid opgøres som et nettotal, hvor virksomhedernes negative besvarelser trækkes fra de positive. For den del af konjunkturbarometret, der vedrører byggebranchens ordrebeholdning, er der i august et nettotal på -13. Det er fremkommet ved at trække de 20 procent af virksomhederne, der bedømmer ordrebeholdningen til at være ”ikke tilstrækkelig” fra de blot syv procent, der bedømmer ordrebogen som ”mere end tilstrækkelig”. Mens den store mellemgruppe på 73 procent vurderer ordremængden til ”tilstrækkelig”.

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Relateret indhold