DI Byggeri

Bliv klogere på en mulig sammenlægning mellem 'DI Dansk Byggeri' og 'DI Byg'

Bestyrelserne i branchefællesskaberne 'DI Dansk Byggeri' og 'DI Byg' har gennem noget tid drøftet en mulig sammenlægning af de to branchefællesskaber. Det er nu op til medlemmerne på en generalforsamling i de to branchefællesskaber at beslutte, om de to branchefælleskaber skal lægges sammen til et nyt branchefællesskab DI Byggeri fra den 1. september 2021.

Foto: 'DI Dansk Byggeri'

Her på siden kan du blive klogere på sammenlægningen mellem 'DI Dansk Byggeri' og 'DI Byg'. Vi har samlet alt den relevante information til dig her.

Baggrund

Siden den 1. september 2020 har der i Dansk Industri været to branchefællesskaber, der repræsenterer bygge- og anlægsbranchen.

Ambitionen med sammenlægningen er at samle hele byggeriets værdikæde – alle lige fra den udførende SMV-virksomhed til producenter - i en stor og stærk samlet organisation, som ultimativt bliver det førende talerør for hele bygge- og anlægsbranchen.

Medlemmerne i de to branchefællesskaber skal nu træffe endelig beslutning om forslaget til sammenlægningen. Forventningen er, at beslutningen om en sammenlægning sker den 31. august 2021, hvor både 'DI Dansk Byggeri' og 'DI Byg' afvikler generalforsamling.

Kom med til webinar

Du har også mulighed for at deltage på vores webinar om den eventuelle sammenlægning mellem 'DI Dansk Byggeri' og 'DI Byg'. Her vil vi gennemgå de forskellige dele i aftalen, og du vil få mulighed for at stille spørgsmål.

Webinaret bliver afholdt den 17. august kl. 15.00 - 16.00. Du kan tilmelde dig her.

Du kan se eller gense det webinar vi afholdte den 17. juni herunder. 

Hvis jeg vil vide mere?

Både formandskabet og den øvrige bestyrelse står selvfølgelig til rådighed, hvis du har spørgsmål til aftalen. Derudover er sekretariatet og direktionen i 'DI Dansk Byggeri' også klar til at svare på dine spørgsmål. Vi stiller også meget gerne op i forbindelse med møder i både regioner, sektioner, interessegrupper og lokalforeninger. Hvis du ønsker at arrangere et møde, så kontakt vicedirektør Peter Stenholm på pss@di.dk eller på telefon 4117 4736.

Relevante dokumenter

Her finder du relevante dokumenter i forbindelse med en mulig sammenlægning mellem DI Dansk Byggeri og DI Byg.

Læs præsentation af DI Byggeri her Læs sammenlægningsgrundlaget her Læs vedtægterne her

Hvad skal det nye branchefællesskab hedde?

Det nye branchefælleskab skal hedde DI Byggeri, og repræsenterer hele byggeriets værdikæde – lige fra materialeproducenten til den udførende håndværker og entreprenør.

Hvorfor samle de to branchefællesskaber?

I dag er der to branchefællesskaber, der varetager bygge- og anlægsbranchens interesser. Det er et helt naturligt skridt at samle de to branchefællesskaber, så der fremover kun er en organisation, der skal tale bygge- og anlægsbranchens sag. Den nye organisation – DI Byggeri - bliver det primære talerør for hele byggeriets værdikæde, hvilket giver større gennemslagskraft og dermed indflydelse på branchens rammebetingelser.

I forbindelse med sammenlægningen af DI og Dansk Byggeri i 2020 var der mange, der spurgte til det hensigtsmæssige i at have to branchefællesskaber DI Dansk Byggeri og det eksisterende branchefællesskab i DI, DI Byg. Det er denne naturlige samling af bygge- og anlægsbranchen i et samlet branchefællesskab, der nu lægges op til at realisere.

Hvordan bliver ledelsen sammensat?

Peter Stenholm kommer til at varetage ledelsesansvaret for det arbejde, der udføres i forhold til medlemmerne af DI Byggeri. Det vil sige, at alle aktiviteter, der vedrører branchesammenslutninger, sektioner og interessegrupper, samles hos Peter Stenholm for at sikre kontinuitet ift. medlemmerne herunder  nærhed til medlemmerne og deres udfordringer.

Efter sammenlægningen gennemføres en proces, som skal føre til ansættelse af en ny branchedirektør for branchefællesskabet, der fremadrettet skal være ansvarlig for den erhvervspolitiske interessevaretagelse. Peter Stenholm og den nye branchedirektør forventes at få et tæt parløb om såvel erhvervspolitiske dagsordener med afsæt i medlemmernes behov samt tillige omkring kommunikation og synlighed.

Hvor mange medlemmer bliver der i DI Byggeri?

DI Dansk Byggeri har i dag omkring 6.200 medlemmer og DI Byg har i dag 460 medlemmer, som bliver samlet i det nye branchefællesskab. Det betyder, at der vil blive samlet over 6.660 medlemmer i DI Byggeri, som repræsenterer den altovervejende del af byggeriets værdikæde fra materialeproducenter, byggemarkeder, udførende håndværkere og entreprenørvirksomheder.

Hvordan kan man være medlem af DI Byggeri?

Der etableres to typer medlemskab, som medlemmerne kan vælge mellem:

 • Service- og branchemedlemskab
 • Branchemedlemskab

Et service- og branchemedlemsskab giver adgang til:

 • Byggeriets Garantiordning og Ankenævn
 • Erhvervsjuridisk rådgivning (rådgivning om udbud, entrepriseret, konkurrenceret mv.)
 • Byggeteknisk rådgivning
 • Betjening af sektioner, interessegrupper og branchesammenslutninger
 • DI Byggeris regionale aktiviteter
 • Alle dele af branchefælleskabsfunktioner, herunder politisk interessevaretagelse, analyse, kommunikation og netværk.

Et branchemedlemskab giver adgang til:

 • Alle dele af branchefælleskabsfunktioner, herunder politisk interessevaretagelse, analyse, kommunikation og netværk.

Hvad bliver kontingentet for et medlemsskab?

For virksomheder, der har valgt et branchemedlemskab, der alene omfatter branchefællesskabsfunktioner udgør kontingentet 0,013 pct. af lønsummen.

Kontingentet for virksomheder, der har valgt et service- og branchemedlemskab, udgør kontingentet 0,05 pct. I kontingentet på 0,05 procent er branchefællesskabskontingentet på 0,013 procent indeholdt.

For begge medlemsskabstyper – service og branchefællesskab samt rent branchefælleskab, er der fastlagt et kontingentloft på 43.700 kr. pr år.

Får sammenlægningen betydning for overenskomsterne?

Nej, sammenlægningen får ingen betydning for overenskomsterne. Parten i overenskomsten er Dansk Byggeri (nu DI Overenskomst III) og ikke branchefællesskabet DI Dansk Byggeri. Derfor kommer sammenlægningen af branchefællesskaberne ikke til at have nogen indflydelse på overenskomsterne.

Får sammenlægningen af DI Dansk Byggeri og DI Byg betydning for sektioner, regioner eller interesseforeninger?

Nej, sammenlægningen får ikke betydning for hverken sektioner, regioner, branchesammenslutninger eller interessegrupper. De fortsætter deres arbejde som hidtil med de samme medarbejdere tilknyttet. Tilknytningen til sektioner, branchesammenslutninger og interessegrupper er betinget af, at der tegnes et service- og branchefællesskabs medlemskab. Og tilknytningen til DI Dansk Byggeris regioner, der fortsætter i den nye konstruktion er tillige forbeholdt medlemmer, som tegner et service- og branchemedlemsskab.

Hvordan bliver bestyrelsen valgt til det nye branchefællesskab?

Det er aftalt, at det indstilles til generalforsamlingen, at der etableres en bestyrelse på 15 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer udpeges af de to nuværende branchefællesskaber i forening, 9 udpeges af det nuværende branchefællesskab DI Dansk Byggeri og 3 udpeges af det nuværende DI Byg.

Hvad menes der med 'udvalg under bestyrelsen'?

Den nye bestyrelse kan nedsætte et antal udvalg, som refererer til bestyrelsen. Disse udvalg har til formål at understøtte politikudvikling, at bidrage til aktiviteter, som kan understøtte samarbejdet på tværs af sektorens værdikæde og give virksomhederne inspiration til udvikling af deres forretning.

Der forventes nedsat udvalg inden for: Produktivitet og forretningsudvikling, Digitalisering og ny teknologi, Bæredygtighed, Klima og grøn omstilling samt et udvalg for Infrastruktur.

Herudover nedsættes også et ”serviceudvalg”, som drøfter forhold omkring de serviceordninger, der leveres til service- og branchemedlemmer (Byg Garanti og Byggeriets Ankenævn, erhvervsjuridisk rådgivning samt byggeteknisk rådgivning).

Vil DI Dansk Byggeri ikke risikere at miste medlemmer, når det bliver muligt at vælge et billigere medlemsskab i form af et Branchemedlemsskab?

Det er ikke vores forventning, at mange af DI Dansk Byggeris medlemmer vil fravælge service- og branchemedlemsskab, idet dette medlemskab giver adgang til serviceydelser, der benyttes af både små (f.eks. Byg Garanti-ordningen) og større virksomheder (f.eks. erhvervsjuridisk rådgivning).

Yderligere skal det bemærkes, at den ”bindingsperiode”, der blev aftalt ved etableringen af DI Dansk Byggeri ophører pr. 1. juli 2021 (hvor medlemmerne af DI Dansk Byggeri ikke kan udtræde af branchefællesskabet). Dermed har de  ”gamle medlemmer” af Dansk Byggeri mulighed for at fravælge medlemskab af DI Dansk Byggeri, hvilket vi ikke forventer, at mange vil gøre brug af.

Ønsker medlemmerne af DI Dansk Byggeri ikke at blive medlemmer af DI Byggeri, vil de kunne udtræde med forkortet varsel indtil den 30. september 2021.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Claus Bering, formand
Tlf.: 7010 3510
E-mail: info@crhconcrete.dk

Christian Dahl Petersen, næstformand
Tlf.: 4516 0616
E-mail: jop@jop.dk

Peter Stenholm, vicedirektør
Tlf.: 4117 4736
E-mail: pss@di.dk

Torben Liborius, underdirektør
Tlf.: 2332 3495
E-mail: tli@di.dk 

Michael H. Nielsen, underdirektør
Tlf.: 7216 0175
E-mail: mhn@di.dk

Maria Rask Hetoft Poulsen, chefkonsulent
Tlf.: 2811 2552
E-mail: mpo@di.dk

Peter Stenholm

Peter Stenholm

Vicedirektør

 • Direkte +45 7216 0102
 • Mobil +45 4117 4736
 • E-mail pss@di.dk

Relateret indhold