Asbestvejledning

Beskrivelse

Nedrivning og Miljøsanerings grønne asbestvejledning og beskrivelse for udførelse af asbestsanering.

Asbest er et sundhedsskadeligt mineral, der samtidig udgør et udbredt problem i danske bygninger. I takt med det stigende fokus på asbest i byggeriet, oplever medlemmerne af Nedrivning og Miljøsanering - en sektion i DI Byggeri en stigende efterspørgsel på sanering af byggematerialer med indhold af asbest. Sektionen har derfor udarbejdet denne vejledning, som beskriver god praksis ved sanering af asbestholdige materialer. I den kan du læse, hvordan du gennemfører saneringsarbejde, så hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø bliver sikret.

Asbestvejledning 2019

Download