AB 92 - Fransk udgave

Beskrivelse

Conditions et charges générales Applicables aux travaux et fournitures de bâtiment et de génie civil.

AB92 i fransk oversættelse ligger kun til download.

"Almindelige betingelser" finder anvendelse på aftaler om arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Danmark.

17066.ab92fransk

Download