Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

AB 92 - Fransk udgave

Beskrivelse

Conditions et charges générales Applicables aux travaux et fournitures de bâtiment et de génie civil.

AB92 i fransk oversættelse ligger kun til download.

"Almindelige betingelser" finder anvendelse på aftaler om arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Danmark.

17066.ab92fransk

Hent