AB 92 - Engelsk udgave

Beskrivelse

General Conditions for the provision of works and supplies within building and engineering.

Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

AB 92 i engelsk oversættelse ligger kun til download.

AB 92 - Engelsk udgave

Download