ABT 93 - Engelsk udgave

Beskrivelse

General Conditions for turnkey contracts.

"Almindelige betingelser for totalentreprise" finder anvendelse på totalentrepriseaftaler indenfor bygge- og anlægsvirksomheder i Danmark.

ABT i engelsk oversættelse ligger kun til download.

ABT 93 - Engelsk udgave

Download