Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

ABT 93 - Fransk udgave

Beskrivelse

Conditions et Charges Generales Applicables aux Travaux et Fournitures Executes en Entreprise Generale.

"Almindelige betingelser for totalentreprise" i fransk oversættelse. ABT finder anvendelse på totalentrepriseaftaler inden for bygge- og anlægsvirksomhed i Danmark.

ABT i oversættelse ligger kun til download, og kan ikke bestilles i papir.

ABT 93 - Fransk udgave

Hent