ABT 93 - Fransk udgave

Beskrivelse

Conditions et Charges Generales Applicables aux Travaux et Fournitures Executes en Entreprise Generale.

"Almindelige betingelser for totalentreprise" i fransk oversættelse. ABT finder anvendelse på totalentrepriseaftaler inden for bygge- og anlægsvirksomhed i Danmark.

ABT i oversættelse ligger kun til download, og kan ikke bestilles i papir.

ABT 93 - Fransk udgave

Download