Nedskrivelse af garanti - AB 92

Beskrivelse

Nedskrivning af garanti i henhold til AB 92 ved aflevering og i femårs-perioden.

Nedskrivning af garanti AB 92

Download