AB 18 - lommeudgave

Beskrivelse

AB18 trykt i praktisk A6-format.

Pris

Medlemmer Gratis

Ikke medlemmer 50,00 kr.

Ekspeditionsgebyr (ikke medlemmer) 75,00 kr.

Bestil

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

Udover selv AB18 indeholder hæftet APP til AB18 (tillægsbestemmelser)