Garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af ABT 18 § 34, stk. 2

Beskrivelse

Standardgarantitekster kan anvendes ved indgåelse af entrepriseaftaler, hvor entreprenøren og bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelsen af deres respektive forpligtelser

Garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af ABT 18 § 34, stk. 2

Download