Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

UDGIVELSE: september 2019

Faglige forbehold - Tagdækningssektionen

Beskrivelse

Formålet med Tagdækninssektionens faglige forbehold er at sikre, at forudsætningerne for den fagmæssige korrekte og sikkerhedsmæssige forsvarlige udførelse af arbejdet er opfyldt.

Parterne bør have forholdt sig til, hvorvidt de vil anvende ’AB 18’, ’Forenklet AB 18’ eller ’AB for forbrugere’ som grundlag for deres aftale.

Dette forbehold er udarbejdet af Dansk Byggeris Tagdækningssektion, idet det er frivilligt for sektionens medlemmer, om et medlem vil benytte forbeholdet eller dele heraf.

Faglige forbehold - Tagdækningssektionen

Hent