Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

UDGIVELSE: januar 2016

Compliance-erklæring - konkurrenceret

Beskrivelse

Med skabelonen til compliance-erklæring kan din virksomhed vise kunder m.fl., hvilke tiltag den har iværksat for at sikre overholdelse af konkurrencereglerne.

Dansk Byggeris compliance-erklæring kan bruges af medlemsvirksomheder, der har vedtaget et Code of Conduct/compliance program (eller gennemført andre tiltag til sikring af overholdelse af konkurrencelovgivningen) i forbindelse med indgåelse af aftaler, som generel information eller lignende.

Compliance-erklæringen skal naturligvis kun omtale tiltag, som virksomheden rent faktisk har gennemført. Læs derfor erklæringen grundigt, hvis din virksomhed er interesseret i at gøre brug af erklæringen.

For medlemmer

For medlemmer

Du skal være logget ind for at få adgang til siden

Log ind Opret bruger