Tidligt udbud i fagentrepriser

Beskrivelse

Denne vejledning består af to principielt forskellige dele: Afsnit 1, "Orientering", er argumenterende og kan opfattes som et bidrag til principielle diskussioner om byggeriets kvalitet, produktivitet og kommende udvikling. Afsnit 2–7 samt bilag er den egentlige vejledningsdel, der er tænkt som et værktøj til inspiration for branchens praktikere.

Vejledningen er udarbejdet med henblik på den del af nybyggeriet, som ikke er typehus- eller standardbyggeri. Den er også velegnet ved ombygninger til nye formål, hvor der er mange forskellige faggrupper på byggepladsen. Vejledningen er et eksempel i den vifte af udbudsformer, der for tiden er ved at tegne sig, og som hver for sig er fornuftige i forskellige situationer.

Tidligt udbud i fagentrepriser

Download