UDGIVELSE: januar 2019

Tækkevejledningen

Beskrivelse

Vejledningen beskriver og illustrerer de mest anvendte tækkemetoder, krav til materialer, til tagets underlag og dets opbygning, herunder lægtearbejde, vindskeder, kviste, tagets afslutninger, brandsikring, isolering m.m.

Metoderne og det tekniske grundlag i vejledningen bygger på fagets egne erfaringer opsamlet gennem en århundrede gammel tradition, tilpasset og moderniseret i overensstemmelse med de krav, der i dag stilles fra samfundet og myndighederne.

Veludført stråtag 6. udgave

Download