Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

UDGIVELSE: marts 2021

Lønoversigt marts 2021

Beskrivelse

Dansk Byggeris lønoversigt indeholder de gældende satser, tal og takster om bl.a. løn, fratrædelse, sygdom, ferie og pension, til brug for medlemmernes personale- og lønadministration.

Den indeholder både generelle bestemmelser som dagpengegodtgørelser, sygedagpenge, ferie- og søgnehelligdagsbetaling m.v. der gælder alle fagområder og specielle bestemmelser for enkelte fagområder om løn, genetillæg, løn under sygdom, rejsegodtgørelse m.v.

Lønoversigten indeholder ikke uddybende forklaringer til den lovgivning og de overenskomster, der danner baggrund for tallene og satserne. Nærmere oplysninger herom kan søges i Dansk Byggeris cirkulærer, overenskomsterne eller lovgivningen.


Lønoversigten opdateres normalt 1. januar og 1. marts. Der udsendes kun papirudgave en gang om året. I 2021 vil januar-udgaven af lønoversigten blive trykt i bogform og udsendt til alle abonnenter. Da vi ikke har modtaget information om alle satsændringer inden nytår, vil den tidligts blive fremsendt et par uger efter offentliggørelsen af den digitale udgave.

For medlemmer

For medlemmer

Du skal være logget ind for at få adgang til siden

Log ind Opret bruger