Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

DI Byggeri

AB 92 og ABT 93

AB 92 og ABT 93 er standardaftaler. Aftalerne udgjorde sammen med ABR 89 frem til 31. december 2018 det tidligere AB-system. Nedenfor kan du læse mere og bl.a. finde videoer om AB 92

Aftalerne

AB 92/ABT 93 indeholder afstemte regler om bygherrens og entreprenørens rettigheder og pligter.

AB 92 og ABT 93 er opbygget ens, men der er i ABT 93 taget højde for, at betingelserne anvendes ved totalentreprise.

AB 92 - almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

ABT 93 - almindelige betingelser for totalentreprise

ABR 89 - almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand

AB-revision 2015-2018

Dansk Byggeris bestyrelse godkendte i 2018 sammen med de øvrige forhandlingsparter i AB-udvalget udkast til et nyt AB-system.

AB-udvalget anbefalede, at det nye AB-system anvendes for aftaler, der indgås fra 1. januar 2019.

Du kan læse mere om AB 18, ABT 18 mv. her 

Standardforbehold

Dansk Byggeri har udarbejdet standardforbehold vedrørende  AB 92 og ABT 93.

Der udarbejdes ikke standardforbehold til de nye AB 18-dokumenter.

Du finder standardforbeholdene her

Husk at AB kun gælder, hvis de er aftalt!

AB-dokumenterne gælder kun mellem parterne i en konkret sag, hvis AB er aftalt.

I de tilfælde, hvor AB ikke er aftalt, er det naturligt at blive i tvivl om, hvad der gælder.

Læs her vores artikel om, hvad der gælder, når AB ikke gælder

Videoer om AB 92

Dansk Byggeri har udarbejdet et par videoer om AB 92.

Du kan finde videoerne her

Udenlandske underentreprenører

Når du arbejder med udenlandske underentreprenører, er der en række forhold, du skal være opmærksom på.

Find standardkontrakter på udenlandske underentreprisekontrakter og læs mere her

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Erhvervsjura.

Relateret indhold