DI Byggeri

Forsinkelse

Læs artikler om forsinkelser i byggeriet

Vejledning - Entreprenørens forsinkelseskrav

Hvis en entreprise ikke bliver færdig til det aftalte tidspunkt, opstår der ikke sjældent tvist mellem bygherre og entreprenør om konsekvenserne. DI Byggeri har udarbejdet en ny vejledning om entreprenørens forsinkelseskrav.

Læs mere her

Hent vejledningen her

Forskellen på dagbod og forsinkelseserstatning?

Det ses ikke sjældent, at entreprenøren bliver mødt af et krav fra bygherren på betaling af enten dagbod eller erstatning i anledning af entreprenørens ansvarspådragende forsinkelse. Læs her mere om forskellen på dagbod og forsinkelseserstatning.

Læs artiklen her

Arbejdskonflikter og tidsfristforlængelse

Strejke, lockout og blokade er konfliktværktøjer på det danske arbejdsmarked, som – hvis de bringes i anvendelse – kan være med til at forsinke en entreprise, hvilket rejser spørgsmålet, om entreprenøren i så fald har ret til tidsfristforlængelse?

Læs artiklen her

Svigtende materialeleverancer og tidsfristforlængelse

Mange entreprenører oplever pt. meget betydelige prisstigninger og leveringsvanskeligheder på visse materialer. Dette kan medføre forsinkelse på byggepladsen og rejser derfor spørgsmålet, om entreprenøren har ret til tidsfristforlængelse?

Læs artiklen her

Tidsfristforlængelse på grund af svigtende leverancer?

Spørgsmålet har rejst sig, om entreprenøren kan få tidsfristforlængelse og forsinkelseserstatning i tilfælde af svigtende materialeleverancer som følge af Ruslands invasion af Ukraine og det EU-fastsatte importforbud rettet mod materialer fra Rusland/Belarus.

Læs artiklen her

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold