DI Byggeri

Køre- og hviletid

Her kan du læse om reglerne for registrering af kørsel omfattet af køre- og hviletidsreglerne, herunder også når du kun lejlighedsvist er omfattet af køre- og hviletidsreglerne.

Download DI Byggeris Q&A og faktaark

Her kan du læse DI Byggeris Q&A om køre- og hviletid

Her kan du downloade DI Byggeris faktaark om reglerne for køre- og hviletid - og hvornår de gælder for dig som entreprenør.

Mange håndværkere er ikke omfattet af køre- og hviletidsreglerne i det daglige, da deres køretøjer sjældent er indregistreret til at veje over 3,5 ton. Men fragter man materiel eller udstyr fra virksomheden ud til byggepladser, vil kørslen som udgangspunkt være omfattet af køre- og hviletidsreglerne, hvis køretøjet inklusiv påhængskøretøj samlet set er indregistreret til over 3,5 ton. Denne kørsel med materiel eller udstyr skal tidsregistreres.

For at registrere korrekt i henhold til køre- og hviletidsreglerne, skal du forholde dig til, hvor meget køretøjet inklusiv påhængskøretøj er indregistreret til at veje. Udgangspunktet er, at kørsel med et køretøj, som inklusiv påhængskøretøj er indregistreret til over 3,5 ton er omfattet af køre- og hviletidsreglerne. Dog undtages kørslen fra køre- og hviletidsreglerne, hvis køretøjet inklusiv påhængskøretøj er indregistreret til under 7,5 ton, hvis:

  • du transporterer materialer eller udstyr, som anvendes til dit erhverv 
  • transporten foregår inden for en radius af 100 km af virksomhedens adresse 
  • den, der fører køretøjet ikke kun er ansat til at køre materialer og udstyr til virksomhedens forskellige byggepladser.

Hvis alle tre betingelser er opfyldt, er du først forpligtet til at have en fartskriver installeret, hvis køretøjet har en indregistreret totalvægt på 7,5 ton.

Kørsel med materialer, hvor kørslen udføres af en fører, som ikke skal udføre arbejde med det gods, der transporteres, vil være omfattet af køre- og hviletidsreglerne og kravet om fartskriver. Hvis f.eks. mester kører mellem forskellige byggepladser og leverer materialer, er han omfattet af reglerne i det omfang, han ikke selv anvender materialerne på byggepladsen.

Hvis du i løbet af en dag veksler mellem at køre i køretøjet, der er indregistreret til henholdsvis under 3,5 ton og over 7,5 ton, og dermed skiftevis er undtaget og omfattet af køre- og hviletidsreglerne, skal du registrere al din kørsel denne dag. Den kørsel, der ikke er omfattet af reglerne om køre- og hviletid, skal registreres som ”andet arbejde” i kontrolapparatet.

Et eksempel

En håndværker kører til dagligt i et køretøj, der inklusiv påhængskøretøj ikke overstiger 3,5 ton. En dag bestilles håndværkeren til en opgave, hvortil han skal fragte en minigravko fra virksomheden ud til byggepladsen. Håndværkerens køretøj inklusiv anhænger med minigravko vejer nu over 7,5 ton. I den efterfølgende uge befinder anhænger og minigravko sig på byggepladsen. I denne uge vejer håndværkerens køretøj dermed igen under 3,5 ton. Efter opgaven er færdig, skal anhænger og minigravko hentes tilbage til virksomheden. Det betyder, at håndværkerens køretøj inklusiv anhænger og minigravko igen overstiger 7,5 ton.

Den kørsel, håndværkeren foretager dagligt i køretøjet uden trailer og minigravko, er ikke omfattet af køre- og hviletidsreglerne, fordi hans køretøj her vejer under 3,5 ton. Han skal derfor ikke registrere denne kørsel i kontrolapparatet. Det gælder uanset, hvor langt han kører.

Kørslen med anhænger og minigravko mellem virksomheden og byggepladsen gør, at køretøjet kommer til at veje over 7,5 ton, og derfor er denne kørsel omfattet af køre- og hviletidsreglerne. Denne kørsel skal håndværkeren registrere i kontrolapparatet. Det gælder uanset, hvor langt der er mellem virksomheden og byggepladsen.

Du kan læse loven her

 

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold