DI Byggeri

Renter

Renter er en form for kompensation for, at debitor ikke betaler til tiden. Men hvilken rentesats kan du kræve af debitor?

Hvis din kunde ikke betaler til tiden, kan du opkræve renter fra fakturaens forfaldsdato, men kun hvis forfaldsdagen er aftalt på forhånd. Hvis ikke den er det, kan renter først kræves 30 dage efter fremsættelsen af en betalingsanmodning, hvilket en faktura vil være at sidestille med.

Forfaldsdagen må anses for bestemt i forvejen, hvis den er fastsat til en bestemt dag eller til et bestemt tidsrum efter en begivenheds indtræden, f.eks. 8 dage efter dit påkrav om betaling, men dette vilkår skal være aftalt i forbindelse med aftaleindgåelsen.

Den rente du kan opkræve bliver ofte kaldt en forsinkelsesrente eller morarente.

Den rentesats du må opkræve hos din debitor, bliver fastsat af Nationalbanken. Rentesatsen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct. Referencesatsen er den officielle udlånsrente, og denne fastsætte to gange om året.

Du kan se Nationalbankens officielle udlånsrent her

Reglerne om renter kan du finde i renteloven her.

Er din kunde en forbruger, kan du ikke kræve en højere rente end den, som er fastsat af Nationalbanken. Modsat i erhvervsforhold hvor parterne selv kan aftale, hvilken rentesats der må opkræves ved forsinket betaling.

Har du aftalt, at AB 92 eller AB 18 skal være gældende mellem dig og din aftalepart, gælder renteloven ved fastsættelse af rentesatsen ved forsinket betaling. Dermed er rentesatsen som udgangspunkt udlånsrenten + 8 % men kan fraviges, hvis din aftalepart er erhvervsdrivende.

Hvis du ønsker at fravige rentesatsen i renteloven, skal du huske at lave en aftale herom i forbindelse med aftaleindgåelsen. Har du f.eks. først i fakturaen beskrevet, at der vil blive opkrævet 2 pct. i renter pr. måned fra forfaldsdatoen, vil rentesatsen ikke lovligt kunne opkræves. I dette tilfælde vil du kunne kræve renter efter renteloven i stedet.

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold