DI Byggeri

Transaktionsomkostninger

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejdsgruppe for hensigtsmæssig indretning af udbudsmateriale og dokumentationskrav kom i april 2018 med en række gode råd til, hvad ordregivere og tilbudsgivere skal være opmærksomme på for at undgå unødvendige transaktionsomkostninger.

I skemaet kan du se arbejdsgruppens konkrete råd

Emne

Ordregivere

Tilbudsgivere

Kend spillereglerne

Gør brug af udbudslovens muligheder for markedsdialog, inden du vælger procedure og udarbejder udbudsmateriale

Sæt dig ind i, hvad det indebærer at sælge til det offentlige

Kend markedet

Gør brug af dialog og benyt den bedst egnede udbudsprocedure

Kend det offentlige marked og hvad det efterspørger

Materiale af høj kvalitet

Husk proportionalitet i kravene og tilrettelæg konkurrencen om det væsentlige

Svar på det, der efterspørges og skriv skarpt tilskårne tilbud

Ret fejl og undgå annullation

Benyt mulighederne for at indhente supplerende oplysninger

Gør med det samme opmærksom på fejl, når de bliver opdage

Kvalificeret afslutning

Giv altid velbegrundende afslag og stå til rådighed for dialog

Overvej nøje, om der er grundlag for at klage og søge aktindsigt

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold